Karriere

Kvinders lavere løn begynder i studiejobbet

Det begynder i studiejobbet med en lønforskel på 7 kr., men kan ende med en forskel på fem mio. kr. i livsindkomst.

Ligeløn kommer ikke ud af det blå, og lønforskellen begynder allerede i studiejobbet for mænd og kvinder. Foto: Arkivfoto. Foto: Colourbox

7 kroners forskel i timeløn virker måske ikke af så meget, hvis man som studerende kigger lønsedlen fra studiejobbet igennem.

Men det er allerede her, at lønforskellen for mænd og kvinder begynder.

Om undersøgelsen

Djøf har undersøgt Djøf-studerendes lønstatistik for december 2016. 2.931 studerende har svaret, at de har et studiejob, hvor 2.125 er ansat i det private. Undersøgelsen er lavet på baggrund af svar fra studerende med job i det private.

  • Kvindelige studerende tjener i gennemsnit 137,5 kr. i timen.
  • Mandlige studerende tjener i gennemsnit 144 kr. i timen.
  • Mandligere studerende tjener i gennemsnit 4,6 pct. mere i studiejobs.

Kilde: Djøf

En ny undersøgelse fra Djøf viser nemlig, at mandlige studerende i gennemsnit tjener 4,6 pct. mere på deres studiejobs. Den gennemsnitlige timeløn for mandlige studerende i undersøgelsen er 144 kr., mens den for kvindelige studerende er på 137,5 kr.

Når der er taget højde for eksempelvis antallet af arbejdstimer eller lønforhold i forskellige brancher, er det stadig en uforklarlig lønforskel på 2,6 pct. mellem mandlige og kvindelige studerende, konkluderer undersøgelsen.

Forskellen bliver ved hele livet, viser en rapport fra Forskningscenter for Velfærd SFI. Kvinder tjener generelt 4-7 pct. mindre end deres mandlige kolleger.

Det er efter man tager målbare faktorer som uddannelsesniveau, erhvervserfaring og alder ud af ligningen.

Tæller man alle småbeløbene over en livstid sammen, bliver det også til en mærkbar forskel, viser en undersøgelse fra 3F. Mænds livsindkomst ligger omkring fem mio. kr. højere end kvinders før skat. Det svarer til 1,4 mio. kr. efter skat.

Barsel, ledighed og en forskel i antal år på arbejdsmarkedet kan delvist forklare løngabet mellem mænd og kvinder.

»Men disse ting forklarer ikke hele forskellen mellem mænds og kvinders livsindkomst. Det, der står tilbage, er, at der også er en kønsulighed,« siger Jonas Schytz Juul til Fagbladet 3F.

Læs også
Top job