Karriere
0

Ledere håndterer stressramte ansatte forkert

Selvom sygemeldingen skyldes arbejdsrelateret stress, fokuserer den nærmeste leder ofte på den sygemeldtes private forhold i stedet for at fjerne noget af arbejdspresset. Det viser ny forskning.

Forskning fra Københavns Universitet viser, at ledere heller vil snakke om dine personlige problemer, end løse problemerne på arbejdspladen. Foto: Colourbox

Det virker småt med forståelsen fra nærmeste leder, når stressramte medarbejdere vender tilbage til jobbet efter en sygemelding. Selvom sygemeldingen skyldes arbejdsrelateret stress, fokuserer den nærmeste leder nemlig ofte på den sygemeldtes private forhold i stedet for at fjerne noget af arbejdspresset.

Det viser ny forskning fra Københavns Universitet.

»Det ser ud til, at mellemlederne er dårligt rustet og kan mangle råderum til at håndtere stressramte medarbejderes behov, når de vender tilbage fra en sygemelding,« siger Yun Ladegaard, phd.-forsker ved Institut for Psykologi på Københavns Universitet.

Hun har, sammen med Janne Skakon, Andreas Friis Elrond og Bo Netterstrøm fra Københavns Universitet, interviewet 15 mellemledere om deres stressramte medarbejderes tilbagevenden til jobbet. I forbindelse med et forskningsprojekt, hvor Yun Ladegaard, sammen med andre forskere, behandlede 210 stresssygemeldte medarbejdere fra forskellige brancher, undersøgte hun, hvordan mellemledere håndterer situationen, når en medarbejder er blevet syg pga. arbejdsrelateret stress.

Lederne kom fra både offentlige og private virksomheder.

»Næsten alle mellemlederne i vores undersøgelse anerkendte, at der var store belastninger i arbejdet, som førte til stress. Alligevel fokuserede de på den stressramtes private forhold som årsag til sygemeldingen,« siger Yun Ladegaard.

At mellemlederne på den måde flytter ansvaret fra arbejdet over på private forhold gør det svært at løse problemerne i arbejdsmiljøet.

»Man kan sammenligne det med en trappe, hvor folk gang på gang vælter. Flere og flere medarbejdere falder på trappen, men i stedet for at se nærmere på selve trappen, få ryddet op og sat gelænder på, er der en tendens til at fokusere på den enkelte, når medarbejderne ”falder” pga. problemer i det sociale og organisatoriske arbejdsmiljø,« siger Yun Ladegaard.

Hun udpeger forskellige årsager til mellemledernes dårlige håndtering af stressramte medarbejdere: Manglende kompetencer, manglende ressourcer, manglende tid og manglende stillingstagen til prioritering af problemet.

Erkender man åbent, at stresssygdommen er arbejdsrelateret, forventes det, at man laver reelle forandringer på arbejdspladsen.

»Mange ledere føler ikke, at de har hverken tid eller evner til at løse det,« siger Yun Ladegaard.

Chefkonsulent i Ledernes arbejdsmiljøteam, Signe Tønnesen Bergmann, er ikke overrasket over, at mellemlederne har fokus på private forhold.

»Når lederne snakker med medarbejderen om deres stress, vil der ofte være både private og arbejdsmæssige forhold, der spiller ind. Ofte er det ikke enten eller, men både og. Derudover vil en stresssygemelding påvirke dig og dermed også dit privatliv,« siger hun og fortsætter:

»Det kan også handle om, hvad medarbejderen har lyst til, eller ikke lyst til, at fortælle lederen om de ting, der har været på arbejdet.«

I interviewet var der en del ledere, der erkendte, at de talte meget om private forhold. Det gjorde de bl.a. som et form for forsvar for egen rolle.

»Der er noget følelsesmæssigt belastende ved situationen - er det min skyld, at medarbejderen har fået stress, skulle jeg have gjort noget anderledes? Man kan godt have lyst til at forsvare sig og dreje fokus over på, at andre også har et ansvar,« siger Yun Ladegaard.

»En del af de mellemledere, vi interviewede, gav udtryk for, at de stod alene med ansvaret uden viden og værktøjer til at håndtere situationen. Man bør overveje, om der er brug for en ekstra indsats til små og mellemstore virksomheder,« fortsætter hun.

I fagorganisationen Lederne har man lavet sin egen undersøgelse. Her havde man spurgt lederne, om de følte sig »klædt på til at håndtere stress.«

»De ledere, der før har haft medarbejdere, der har været sygemeldt med stress, følte sig bedre til at håndtere stress, end ledere, som ikke havde prøvet det før. Så der er også noget learning by doing i det,« siger Signe Tønnesen Bergmann.

BRANCHENYT
Læs også