Mine nyheder

Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.

Du har ingen overvågninger endnu

Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.

Overblik: Socialdemokraternes 17 forslag mod skattely

Fordelt på fem indsatsområder går S-formand Mette Frederiksen til kamp mod skattesnyd. Se de 17 forslag her.

Kampen mod skattesnyd står højest på dagsordenen for Socialdemokraternes formand, Mette Frederiksen, når hun 1. maj taler på arbejdernes kampdag.

Det sker oven på det massive læk af fortrolige dokumenter om skattely i Panama, de såkaldte Panama-papirer.

Fordelt på fem indsatsområder, kommer Socialdemokraterne med 17 forslag til at bekæmpe skattesnyd:

Intensiv myndighedsindsats:

1) Styrkelse af projekt skattely.

2) Oprettelse af tværgående taskforce mellem Skat, Erhvervsstyrelsen og Finanstilsynet.

3) Udvidelse af det nordiske myndighedssamarbejde til flere lande.

4) Skat skal have tilstrækkelige ressourcer allerede i år.

Hårdere konsekvenser for skattesnyd:

5) Hårdere straf for skatteunddragelse.

6) Omvendt amnestiordning: De nye strafferegler skal søges indført, så dem der melder sig frivilligt for skattesvig skal, inden de nye strafferegler implementeres, straffes efter den nuværende strafferamme.

7) Rådgiveransvar: Det skal være nemmere at straffe rådgivere, som bevidst hjælper deres kunder med at snyde i skat, personligt.

8) Erstatningskrav til rådgivere: Der skal indføres et erstatningskrav efter et proportionalitetsprincip, hvis virksomheder udøver rådgivning, som fører til skatteunddragelse.

9) Faciliteringsansvar: Banker, der på vegne af deres kunder overfører penge til skattely og dermed potentielt faciliterer skatteunddragelse uden at videregive disse oplysninger til Skat, bør kunne pålægges erstatningskrav for den skat, deres kunder unddrager.

Bedre adgang til beviser om skattesnyd:

10) Informantordning: I helt særlige tilfælde skal det være en mulighed for Skat at indgå i samarbejde med informanter.

11) Bankerne skal pålægges at udlevere information om transaktioner til skattely.

Bedre dobbeltbeskatnings-overenskomster:

12) Serviceeftersyn af alle dobbeltbeskatningsoverenskomster (DBO’er).

Regeringen skal øge presset i EU-arbejdet:

13) Højne ambitionerne for multinationale selskabers såkaldte land-for-land-rapportering.

14) Øge presset for et register over reelle ejere.

15) Støtte forslaget om sortlistning af skattely-lande.

16) EU skal kunne give hårde sanktioner mod lande, der ikke samarbejder om skatteoplysninger. Sanktionerne skal både kunne gives til EU-lande og til lande uden for EU.

17) Etablering af tættere samarbejde blandt ligesindede EU-lande.

Læs også