Serier

Skat laver storbrøler i sag om TDC

Skat missede vigtig deadline i opgør om TDC’s milliardudbytter. Skatteminister Holger K. Nielsen (SF) beklager.

Skat sætter jagten ind
Foto: Colourbox

En gigantisk brøler i Skat betyder, at fem kapitalfonde endegyldigt slipper for at betale 381 mio. kr. i skat.

Skat mener, at kapitalfondenes milliardudbytter fra telekoncernen TDC er skattepligtige, fordi pengene er kanaliseret ud til skattely som for eksempel Cayman Islands.

Sagen er en del af et opgør med kapitalfonde, der har købt danske virksomheder og trukket penge ud til skattely som renter og udbytter.

Spørgsmålet om skattepligt afklares formentlig først endeligt ved domstolene om flere år, men uanset udfaldet kan Skat allerede vinke farvel til et provenu på 381 mio. kr., der relaterer sig til to udbyttebetalinger fra TDC i 2012.

Landsskatteretten gav tidligere i år fondene medhold i, at udbytterne er skattefrie, men selv om Skat fastholder sin fortolkning og ville have kendelserne indbragt for domstolene, kommer det aldrig til at ske.

En fejl betød nemlig, at man ikke nåede at indbringe sagerne, inden ankefristen udløb den 23. august.

Professor i international skatteret Aage Michelsen fra Aarhus Universitet er målløs over sagen:

»Det er i høj grad kritisabelt, og jeg har aldrig før hørt om noget tilsvarende. Der er tale om helt principielle sager, som vi alle går og venter på, og så er det da helt fantastisk, at man kan lave sådan en fejl.«

John Bygholm, formand for skatteudvalget i Danske Revisorer - FSR, deler Michelsens overraskelse:

»Man bliver slået af forbløffelse over sådan en fejl. Det er mange skatteyderpenge, når Skat nu selv mener, at de skulle i kassen,« siger han.

»En beklagelig fejl«

Skatteministeriet kalder fejlen »beklagelig«, men ville i går ikke oplyse, hvordan eller hvor den er opstået.

Ifølge Jyllands-Postens oplysninger er den opstået i Skat, og ministeriet oplyser da også, at Skat og ministeriet bl.a. via en række »tekniske tilretninger« har strammet op på deres procedurer for indbringelsesfrister.

»Det er en særdeles beklagelig fejl, at de to afgørelser fra Landsskatteretten ikke er anket til domstolene. Længere er den sådan set ikke. Jeg har sikret mig, at ministeriet har gennemgået procedurerne for indbringelsesfrister og bedt om et skærpet fokus i den slags sager, så sådan noget her ikke gentager sig,« siger skatteminister Holger K. Nielsen (SF).

Læs også
Top job