Serier

Politiet opgiver sager om skattelæk

Novo Nordisk og Jesper ”Kasi” Nielsen fik lækket fortrolige skattedetaljer. Politiet opgiver at finde ud af, hvem der stod bag.

Skat sætter jagten ind
»Jeg blev voldtaget af skattesystemet i Danmark, men de fik mig ikke,« siger smykkerigmanden Jesper ”Kasi” Nielsen, som er i færd med at opbygge en ny smykkevirksomhed. Foto: Niels Hougaard

Skattemedarbejdere og politifolk er blevet afhørt. Telefondata er gransket, og det samme er logfiler i Skats edb-systemer.

Alligevel er det ikke lykkedes Københavns Politi at finde ud af, hvem der lækkede fortrolige skatteoplysninger om smykkerigmanden Jesper ”Kasi” Nielsen og Novo Nordisk til henholdsvis Ekstra Bladet og DR.

Skat meldte selv begge sager til politiet i henholdsvis 2012 og 2013, efter at samme myndighed i 2011 også havde politianmeldt lækken af Stephen Kinnocks skatteafgørelse til dagbladet BT.

Sidstnævnte er endnu ikke afsluttet, men kort før jul besluttede Københavns Politi at henlægge sagerne om Novo Nordisk og Jesper ”Kasi” Nielsen, oplyser advokaturchef Dorit Borgaard.

Skattekrav afsløret

En stribe stærkt personlige skattepapirer vedrørende Jesper ”Kasi” Nielsen og hans virksomheder dukkede op i Ekstra Bladet i 2012.

Af papirerne fremgik blandt andet, at Skat krævede et trecifret millionbeløb af Jesper Nielsen og hans familie, fordi familiens selskab, Kasi ApS, havde trukket sponsorater i fodboldklubben Brøndby og håndboldklubben AG København fra i skat.

Året efter kunne DR på baggrund af fortrolige skattedokumenter afsløre, at Skat beskylder Novo Nordisk for at have unddraget sig danske skatter for 5,5 mia. kr. gennem en schweizisk skattemanøvre.

Trist skattedirektør

Medarbejdere i Skat har skærpet tavshedspligt, og sagerne har været efterforsket som et muligt brud på en bestemmelse i straffeloven, der under særligt skærpende omstændigheder kan give op til to års fængsel. Men:

Skattelæk
Straffeloven om tavshedspligt
  • Paragraf152. Den, som virker eller har virket i offentlig tjeneste eller hverv, og som uberettiget videregiver eller udnytter fortrolige oplysninger, hvortil den pågældende i den forbindelse har fået kendskab, straffes med bøde eller fængsel indtil seks måneder.
  • Stk. 2. Begås det i stk. 1 nævnte forhold med forsæt til at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, eller foreligger der i øvrigt særligt skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel indtil to år.

»Det er sager, som er svære at efterforske, for medierne er sjældent tilbøjelige til at hjælpe med oplysninger om kilden, og hvis der er gået lang tid, er det svært at gå tilbage og efterspore, hvad der er sket,« siger Dorit Borgaard.

Hos Skat erkender indsatsdirektør Erling Andersen, at det efterlader en usikkerhed om, hvorvidt borgerne kan stole på Skats fortrolighed.

»Vi er meget kede af, at vi ikke har kunnet afklare, om lækken kommer fra Skat, for vores arbejde bygger på fortrolighed, og den har hver eneste borger og virksomhed krav på,« siger han.

»Vi kan ikke gøre andet end at skærpe vores processer og sikre, at færrest muligt har adgang til fortrolige oplysninger. Men der er tale om komplekse sager, der involverer en del mennesker. Vi har allerede gjort meget, men alligevel må vi konstatere, at der har været et par tilfælde, hvor medier er kommet i besiddelse af papirer, som de ikke burde være,« siger Erling Andersen.

Skat har mulighed for at klage til Statsadvokaten og derigennem forsøge at tvinge Københavns Politi til at genoptage sagen, men Erling Andersen stoler på, at efterforskningen har været grundig, og det er derfor besluttet ikke at gå videre med sagen.

Jesper ”Kasi” Nielsen anmeldte også sin læk til politiet, og han har således samme klageadgang, men udgangspunktet er også her at opgive at kaste mere lys over sagen.

Novo Nordisk har ingen kommentarer.

Afhøringer gennemgås

Lækken af Stephen Kinnocks skatteafgørelse har også været behandlet af Skattesagskommissionen, og Københavns Politi vil nu gennemgå afhøringerne herfra og vurdere, om også denne sag skal henlægges.

Læs også