Serier

Skat vil holde papirer hemmelige

Skat lægger op til at begrænse skatteborgernes muligheder for aktindsigt i egne sager.

Skat sætter jagten ind
Foto: Thomas Borberg

Mens skatteminister Morten Østergaard (R) har udråbt retssikkerhed i skattesager som sin topprioritet, har Skat ifølge kritikere lagt an til et nyt angreb på netop skatteborgernes retssikkerhed.

Skat har sendt et såkaldt styresignal i høring hos en række erhvervsorganisationer. Det lægger op til, at borgernes muligheder for at få aktindsigt i egne sager skal begrænses.

»Det er endnu et eksempel på, at man fortsætter med at lave tiltag, som svækker borgernes retsstilling,« siger formand for Danske Skatteadvokater Claus Holberg.

Skat skal ifølge styresignalet have lov til at undtage interne dokumenter udvekslet mellem forskellige enheder i Skat.

Dermed vil Skat ændre en praksis, der har eksisteret, siden den kommunale og statslige skatteforvaltning blev fusioneret i 2005.

Skats forklaring er, at den hidtidige tolkning af reglerne »er gået videre end oprindeligt tiltænkt«, som det hedder i styresignalet.

Hos Dansk Industri undrer skattepolitisk chef Jacob Bræstrup sig over timingen:

»Vi opfatter det som et skridt i den forkerte retning, og vi savner en forklaring på, hvorfor det er nødvendigt at tage sådan et skridt.«

Styresignalet mødes derudover med kritik fra en stribe organisationer, herunder Advokatrådet, FSR – Danske Revisorer, Cepos og Dansk Byggeri. Sagen vækker tillige vrede hos flere politikere på Christiansborg:

»Det lyder helt vanvittigt. I denne tid burde man styrke retssikkerheden – ikke forringe den,« siger Dennis Flydtkjær, skatteordfører for Dansk Folkeparti.

Skatteminister Morten Østergaard er ikke bekendt med baggrunden for styresignalet:

»Jeg er meget optaget af de rettigheder, som skatteborgerne har. Jeg er ikke bekendt med baggrunden for det nye styresignal, men vil bede Skat om en orientering om sagen på baggrund af de høringssvar, Skat får ind, så vi kan være sikre på, at der ikke er tale om en svækkelse af retssikkerheden,« siger han.

BRANCHENYT
Læs også