Serier

Skat lukker for kassen i momssag

Kammeradvokaten blåstempler 25 år lang gråzone-praksis på momsområdet.

Skat sætter jagten ind
Arkivfoto Arkivfoto.

Skat smækker kassen i over for virksomheder, der er kommet til at hænge på en kunstigt høj momsgæld.

Det sker, efter at både Kammeradvokaten og Skats retssikkerhedschef har godkendt en tvivlsom praksis gennem mere end 25 år i forbindelse med såkaldte foreløbige fastsættelser.

Skat lagde ellers så sent som i december op til, at virksomheder skulle have mulighed for at få genoptaget deres momsansættelser helt tilbage fra 1986, fordi Skats egne jurister vurderede, at den pågældende praksis var ulovlig. Men nu siger Kammeradvokaten det modsatte, og derfor trækker Skat i land:

»Konsekvensen er, at vi ikke er juridisk forpligtet til at genoptage de gamle sager,« siger Jonatan Schloss, der er kundeservicedirektør i Skat.

Lagde 25 pct. på

Skat bruger foreløbige fastsættelser, når en virksomhed ikke selv indberetter sine momsregnskaber. Det sker på baggrund af et gennemsnit af tidligere angivelser, men som afsløret i JyllandsPosten i november lagde Skat 25 pct. oveni frem til udgangen af 2012 for at motivere virksomhederne til at eftersende de korrekte tal.

Flere skatteeksperter har entydigt stemplet den praksis som ulovlig, fordi ingen myndighed må inddrage usaglige hensyn, når den foretager et skøn.

Ifølge et hidtil hemmeligholdt notat, som Folketingets Ombudsmand har tvunget Skat til at udlevere til Jyllands-Posten, blev fremgangsmåden indledt i 1986.

Ifølge samme notat valgte Skat i samme periode at frasortere negative momsangivelser eller nul-angivelser, når man lavede gennemsnitsberegningerne.

Lyder oplagt forkert

Kammeradvokatens konklusion undrer skatteadvokat Torben Bagge:

»Det lyder oplagt forkert i mine ører. Det blåstempler jo, at man bare kan lægge 25 pct. oveni uden at tage stilling til, om det fører til et rimeligt resultat. Det er jo ikke givet, at det gør,« siger han.

Ifølge Skat konkluderer Kammeradvokaten, at man ikke må lægge ekstra på for at tvinge en skatteborger til at rykke ud med sine egne tal. Omvendt må Skat heller ikke sætte tallet så lavt, at virksomheder kan spekulere i ikke at indberette.

Skatterevisor John Bygholm fra Deloitte har forståelse for konklusionen:

»Udgangspunktet er jo, at en virksomhed selv skal indberette, og reagerer den ikke på skønnet fra Skat, kunne det jo godt betyde, at det ikke er for højt,« siger han.

BRANCHENYT
Læs også