Serier

Eksperter rejser tvivl om Skats fifleri

Jurister undrer sig over blåstempling af kontroversiel praksis i Skat. Tvivlsomt om nogen vil tage slagsmålet, vurderer professor.

Skat sætter jagten ind
Hvis skattevæsenet har brudt loven, er Skat ifølge en ekspertvurdering forpligtet til at genoptage sagerne for de virksomheder, det er gået ud over. Arkivfoto: Torben Åndahl/Polfoto

Flere fremtrædende juridiske skatteeksperter rejser alvorlig tvivl om Kammeradvokatens blåstempling af mere end 25 års lang kontroversiel praksis i Skat på momsområdet.

Som omtalt i JyllandsPosten mandag skruede Skat fra 1986-2012 bevidst virksomheders momsgæld i vejret, når virksomhederne ikke af sig selv indberettede momsregnskaber til tiden.

Det gjorde Skat for at presse virksomhederne til at indberette de rigtige tal.

Så sent som i december sidste år erkendte Skat i et hemmeligholdt notat over for daværende skatteminister Holger K. Nielsen (SF), at man formentlig havde overtrådt loven og derfor ville gå i gang med at finde de virksomheder, der var blevet ramt.

Men nu har Kammeradvokaten konkluderet, at manøvren var lovlig, og dermed slipper Skat for at genoptage virksomheders gamle momsansættelser.

skat
Foreløbige fastsættelser
  • Når virksomheder ikke indberetter moms til tiden, fastsætter Skat selv tallet.
  • Skønnet foretages på baggrund af et gennemsnit af firmaets tidligere angivelser.
  • Fra 1986-2012 satte Skat bevidst momsgælden for højt.
  • Virksomhederne kan få genoptaget momsansættelsen ved at indberette de rigtige tal inden tre år.

Professor er uenig

Skatteprofessor Jan Pedersen fra Aarhus Universitet er forundret:

»Som du fremstiller det, er jeg overrasket. Og jeg er ikke enig i konklusionen,« siger han.

Skat afviser foreløbigt at lægge Kammeradvokatens juridiske vurdering frem, og ingen hos statens faste advokat vil kommentere sagen.

Ifølge Skat har Kammeradvokaten dog ræsonneret, at Skat rigtigt nok ikke må lægge ekstra på gælden for at tvinge virksomhederne til at reagere. Omvendt må gælden heller ikke sættes så lavt, at man kan spekulere i ikke at indberette sine momstal.

Og det hensyn er nok til at redde Skat over på den rigtige side af stregen, mener altså Kammeradvokaten.

Men Jan Pedersen peger på, at momsloven indeholder selvstændige straffebestemmelser, der kan bruges over for virksomheder, som ikke lever op til deres indberetningspligt. Derfor er det helt forkert at bruge momsansættelserne som adfærdsregulering.

De skal alene være udtryk for Skats bedste og mest kvalificerede bud på, hvordan virksomhedens reelle momsregnskab ser ud.

»Man må ikke lægge noget til for at fremtvinge det ene eller det andet,« siger Jan Pedersen.

Samme toner lyder fra Søren Engers Pedersen, der er momsrådgiver i firmaet Timetax, og som har været forfatter til flere lærebøger inden for momsret.

»Praksis ville formentlig have kunnet forsvares, hvis Skat hver gang lavede en individuel vurdering og derefter lagde sig i overkanten af sit skøn. Men det er jo ikke nogen skønsmæssig ansættelse, når man konsekvent lægger 25 pct. oveni,« siger Søren Engers Pedersen med henvisning til den ene af to metoder, som Skat har brugt til at pumpe virksomhedernes momsgæld.

»Det må jo fremgå af Kammeradvokatens redegørelse, hvilken praksis eller jura konklusionen bygger på, men jeg har svært ved at se, hvad det skulle være,« tilføjer Søren Engers Pedersen.

En svær vurdering

Professor Søren Højgaard Mørup fra Aarhus Universitet har beskæftiget sig med både forvaltningsret og skatteret, og han er lidt mere forsigtig i sin konklusion.

»Jeg er umiddelbart enig i principperne (om at undgå risikoen for spekulation, red.), men jeg er mere usikker på resultatet, for der kan godt ligge nogle problemer i, at man bare har skåret alle over én kam,« siger han.

Hvis skattevæsenet har brudt loven, er Skat ifølge Jan Pedersen forpligtet til at genoptage sagerne for de virksomheder, det er gået ud over.

Omvendt er det fair nok, at Skat følger den rådgivning, som Kammeradvokaten har leveret og dermed ikke genoptager sagerne af egen drift.

»Så er der ikke andet at gøre for de pågældende virksomheder, end at de selv må bede om genoptagelse og få sagen afgjort gennem det klageretlige system,« siger han.

Er det sandsynligt, at nogen vil gøre det?

»Det ved jeg ikke, men ofte er der jo en årsag til, at en virksomhed ikke angiver moms. Det er jo den mere sjuskede del af erhvervslivet, og hvis man ikke kan finde ud af at indberette moms, så har man måske heller ikke overskud til at anlægge en sag,« siger Jan Pedersen.

Skat brugte metoden i forbindelse med de såkaldte foreløbige fastsættelser, der laves, når virksomhederne ikke indberetter moms til tiden.

Fastsættelserne tager udgangspunkt i et gennemsnit af virksomhedernes tidligere momsangivelser, men frem til 2012 lagde Skat konsekvent 25 pct. oveni.

Derudover kom det mandag frem, at Skat desuden så helt bort fra tidligere negative momsangivelser og 0-angivelser, når gennemsnittet blev beregnet.

Skat har endnu ikke kunnet svare på, hvor mange virksomheder der er kommet til at hænge på en kunstigt høj momsgæld, og Skat havde mandag i det hele taget ikke yderligere kommentarer til sagen.

BRANCHENYT
Læs også