Erhverv
Mine nyheder

Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.

Du har ingen overvågninger endnu

Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.

0

Bygninger, der kan bygges om, kan betale sig

På baggrund af en ny analyse vurderer rådgivningsvirksomheden Cowi, at der er væsentlige gevinster at hente ved bæredygtigt byggeri, ikke blot for entreprenøren, men også for de kommende ejere og lejere.

Green Lighthouse var Danmarks første offentlige CO2-neutrale hus, da det blev indviet den 20 oktober 2009. COWI fastslår i en ny analyse, at der er gevinster at hente for entreprenør, ejer og lejer ved at bygge bæredygtigt. Foto: Adam Mørk/Københavns Universitet

En kontorejendom bygget af materialer, der kan genbruges, og af produkter, der kan genanvendes, har potentiale til at give gevinster for entreprenør, ejer og lejer af bygningen.

Det viser analysen ”Cirkulær forretningsmodel for erhvervslejemål”, gennemført af rådgivningsvirksomheden Cowi i oktober 2014. Analysen er gennemført på en ombygning af et gennemsnitligt storrumskontor på 670 kvm, og analyser ser på, hvilke konsekvenser det vil have at bygge om med mest mulig genbrug af byggematerialer, set i forhold til at bygge, som praksis er i dag. Det forklarer chief innovation manager hos Cowi Jasper Steinhausen over en telefon med larmende bygningsarbejde i baggrunden. Cowi er nemlig også i gang med en større ombygning, og lige nu er der ved at blive lagt nyt gulv i kantinen.

»Vi har set på, hvordan man kan bygge om hurtigere og billigere,« siger Jasper Steinhausen.

Kommer alle aktører til gode

Den alternative tilgang til ombygning er inspireret af det, der kaldes cirkulær økonomi. En del af essensen af cirkulær økonomi er at designe løsninger, der gør det muligt genbruge materialer, så de efter endt brug kan indgå nye sammenhænge. Kort sagt handler det om at se affald som ressourcer og søge produkter, der er designet til at bruges flere gange.

I følge Cowis analyse vil det ca. være 20 pct. billigere at bygge om hvert femte år set over en 15-årig periode, hvis der bygges om med fokus på genanvendelse af vægge, lofter, belysning, trægulve og tæpper.

Af de fem er belysning den eneste, hvor det cirkulære alternativ i dag er væsentligt dyrere end det traditionelle. Til gengæld er det en vare, hvor prisen falder kraftigt, så forventningen er, at omkostningsbilledet vil være et andet inden for få år.

»Denne tilgang kan komme alle aktører til gode. For byggeriet ligger det interessante i at gå fra en prisorienteret konkurrence med ensidig fokus på pris pr. kvm. Man kan i stedet bygge ejendomme, der er lettere at tilpasse, så det er mere attraktivt for lejere. For lejerne kan f.eks. valg af materialer, der er gode for indeklima, have en effekt på bundlinjen, fordi de giver mindre sygefravær,« siger Jasper Steinhausen.

Analyser fra Cowi viser, at et fokus på genanvendelse og ressourceeffektivitet er et stærkt værktøj til at skære ned på omkostninger og skabe nye indtægter på et marked, hvor stigende råvarepriser, øget global konkurrence og nye krav fra forbrugerne understreger behovet for nye måder at drive forretning på.

Jasper Steinhausen lægger vægt på, at et ressourcefokus kan forbedre bundlinjen hos byggevirksomheder, men også har potentiale til at forbedre toplinjen, fordi den cirkulære tilgang i højere grad kan matche skiftende krav i en verden i stadig hastigere udvikling.

»Ser man på Danmark som helhed, har mange en jobmæssig tilknytning til byggesektoren – i rådgivningsdelen, byggedelen eller producentdelen. Hvis vi bliver gode til ressourcegenanvendelse og lykkes med at skabe en konkurrencemodel, så er der relativt mange mennesker, det vil komme til gode. Omstilling af byggeriet er således en af de store byggesten for den grønne omstilling – større end f.eks. stole og damesko,« siger Jasper Steinhausen.

Klare fordele

En kontorejendom bygget med cirkulær økonomi i baghovedet kan give besparelser for ejeren af bygningen, fordi renoveringer bliver billigere, lejeren vil forbedre produktiviteten via valg af rene materialer der skaber et bedre indeklima, og entreprenøren vil forbedre bundlinjen og potentielt toplinjen, fordi fokus på genanvendelse betyder mindre ressourceforbrug og kan lede til udvikling af nye produkter. Men der er også nogle udfordringer ved at begynde at bygge på en helt anden måde.

»Der er meget, der skal gøres anderledes, og det er svært at ændre. Men man skal huske på, at alt vi gør i dag heller ikke er ren jubel. Omstillingen vil måske ændre, hvor pengene tjenes. Hvis man som bygherre begynder at genbruge byggematerialer, så har man f.eks. påvirket nedrivningsfirmaets forretningsmodel,« siger Jasper Steinhausen, men han er dog overbevist om, at der er nogle klare fordele ved at arbejde cirkulært.

Fakta

Tre anbefalinger til virksomheder

1. Sæt cirkulær økonomi på topledelsens dagsorden med henblik på at få øget kompetencen og afdækket de forretningsmæssige muligheder for den enkelte virksomhed. Brug det til at skabe et fælles sprog om en cirkulær forretningsforståelse.

2. Tænk i "turn-key" løsninger og sæt teams sammen på tværs af organisationen til at arbejde med den cirkulære tankegang. Gå fra et produkt til et systemløsningsfokus for at afdække og forstå mulighederne for at skabe sammenhængende og mere interessante løsninger.

3. Begynd at opgøre og måle de afledte effekter af jeres forretning – positive såvel som negative. Det vil gøre det lettere at koble ressourcedagsordenen til forretningslogikken og muliggøre, at der sættes mål og følges op. Hellere ufuldstændige data end ingen data.

Kilde: Cowi, ”Cirkulær forretningsmodel for erhvervslejemål”

»Fra min stol er der klare fordele. Det rimer bedre på nogle af de ting – f.eks. behovet for fleksibilitet som følge af høj forandringshastighed i samfundet – som lejeren ønsker. Og det kan dermed være med til at fastholde værdi for ejeren og lejeren, fordi mere fleksibilitet betyder, at det bliver lettere at imødekomme nye ønsker,« forklarer Jasper Steinhausen.

Der eksisterer ifølge Cowi samlet set 23,5 mio. kvm kontorlokaler i Danmark, hvoraf en stor andel er bygget i stil med det, analysen har set på. Der er således ifølge Jasper Steinhausen mange kontorejendomme, der potentielt kan høste en værdiforøgelse ved at omdanne dem til grønne kontorlandskaber.

»Vi er der ikke i dag, men der er forskellige ting, der indikerer, at grønt byggeri er lettere at leje ud og har en stabil værdi over tid. Det er stadig så nyt, at der ikke er evidens for, at det samme gælder byggeri baseret på den cirkulære tankegang. Men de her ting rimer på nogle behov, så det må alt andet lige give højere værdi. Det er spekulation, men der er indikationer på, at sammenligningen ikke er urimelig,« siger Jasper Steinhausen.

Han mener også, at den ressourcebevidste byggemetode vil være en vigtig del i den grønne omstilling. Og han er overbevist om, at byggemåden vil overleve selv, hvis den grønne dagsorden ikke gør det.

»Det kan godt være, at det grønne går af mode, men høj forandringshastighed f.eks. drevet af nye teknologier går ikke af mode. Det vil være eftertragtet at levere noget fleksibelt og opgraderbart,« siger Jasper Steinhausen.

BRANCHENYT
Læs også