Gammel Erhverv
Mine nyheder

Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.

Du har ingen overvågninger endnu

Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.

Arbejdsgivere skal beskytte udsatte ansatte i fritiden

Politifolk, socialrådgivere og andre ansatte med borgerkontakt skal beskyttes bedre mod vold og chikane i fritiden.

Arkivfoto: Niels Hougaard

Socialrådgivere, politifolk, bankansatte, sygeplejersker, lærere og andre faggrupper med direkte kontakt til borgere skal i fremtiden have langt bedre beskyttelse mod jobrelateret vold og chikane i fritiden.

Og ansvaret lægges på arbejdsgiverne, fremgår det af et lovforslag om ændring af arbejdsmiljøloven, som Folketinget i dag førstebehandler.

Arbejdsgiverne får fra 1. februar 2015, når loven træder i kraft, et udvidet ansvar for at forebygge, håndtere og indføre retningslinjer, der beskytter de ansatte mod at blive forfulgt, truet eller krænket - både på arbejdet og når de er gået hjem fra socialkontoret, banken eller skolen.

Om lovforslaget

Med lovforslaget skabes hjemmel til at fastsætte, at visse bestemmelser i arbejdsmiljøloven, som primært handler om arbejdets udførelse, også skal gælde arbejdsrelateret vold, trusler og anden krænkende adfærd, der finder sted uden for arbejdstiden.

Endvidere skabes hjemmel til at fastsætte regler om retningslinjer og vejledning til ansatte om håndtering af vold, trusler og anden krænkende adfærd samt regler om opfølgning på sådanne episoder.

Med henblik på, at arbejdsmiljøindsatsen i højere grad målrettes de virksomheder, der har de største problemer med arbejdsmiljøet, og for at fortsætte Arbejdstilsynets indsats mod social dumping i relation til arbejdsmiljø får Arbejdstilsynet endvidere adgang til at indhente flere oplysninger fra eksterne registre.

Kilde: Folketinget.dk

Beskyttelsen skal gælde både fysiske overgreb og trusler samt krænkelser, der finder sted på de sociale medier.

Det er på tide, lyder det fra hovedorganisationen FTF, der repræsenterer 450.000 offentligt og privat ansatte. Problemet er stort og hastigt voksende; og langt det meste af volden og chikanen begås af borgere, der er utilfredse med myndighedernes afgørelse og lader deres vrede og frustration gå ud over de ansatte.

FTF: Længe ventet lov

Men det kan ikke være rigtigt, at en stor gruppe på arbejdsmarkedet i fritiden og privatlivet skal lide under arbejdsrelaterede trusler og krænkelser, lyder det fra FTF. Her siger konsulent Lisbeth Kjersgård, at nogle ansatte bliver så hårdt ramt af vold og chikane, at de må sygemeldes fra arbejde og i visse tilfælde får varige psykiske lidelser, hvilket medfører omkostninger for samfundet.

"Der er hårdt brug for, at arbejdsgiverne gør mere for at forebygge og håndtere vold, trusler og chikane – både på jobbet, men også i fritiden. Chikane på de sociale medier er et stigende problem, og derfor glæder det os, at det nye lovforslag også omfatter jobrelateret chikane uden for arbejdstid," siger konsulent i FTF, Lisbeth Kjersgård, i en pressemeddelelse.

Offentligt ansatte glæder sig

Også Dennis Kristensen, formand for FOA, der repræsenterer 191.000 offentligt ansatte, er tilhænger af loven.

"Arbejdsgiveren kan naturligvis ikke holdes ansvarlig for alt, hvad der sker i den ansattes fritid. Men det bør være sådan, at arbejdsgiveren skal forsøge at forebygge, at den ansatte udsættes for vold, trusler eller chikane i sin fritid," sagde han tilbage i september til Ritzau.

Også Dansk Sygeplejeråd og Politiforbundet har hilst lovændringen velkommen, mens Danske Regioner har peget på det vanskelige i at løfte ansvaret fuldt ud i medarbejdernes fritid.

"Der må være en grænse for, hvad arbejdsgiveren kan levere, for man kan jo ikke instruere sine medarbejdere om, hvad de må og ikke må i deres fritid," har forhandlingsdirektør i Danske Regioner, Signe Friberg Nielsen, tidligere på året sagt til Berlingske.

Sådan ændres loven

Hvis loven vedtages i Folketinget, ændres Arbejdsmiljøloven, så arbejdsgiverne fra 1. februar 2015 får pligt til at risikovurdere, forebygge og lave retningslinjer for, hvordan vold, trusler og chikane i fritiden undgås samt håndteres efterfølgende, når skaden er sket.

Det skal ske i samarbejde med medarbejderrepræsentanterne, fx i forbindelse med Arbejdspladsvurderingen (APV) samt i MED-udvalg, Arbejdsmiljøudvalg mv., fastslås det i bemærkningerne til lovforslaget.

Det præciseres, at trusler mod den ansatte også kan omfatte trusler mod den ansattes familie eller andre nærtstående personer, og endelig præciseres det, at "anden krænkende adfærd" omfatter chikane, ydmygelser og forhånelse.

Læs også