Erhverv
Mine nyheder

Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.

Du har ingen overvågninger endnu

Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.

0

Kunderne står i kø for at klage over forsinkede fly

Interessen for at klage over forsinkede og aflyste fly er stor, men der er i øjeblikket lang udsigt til at få udbetalt sin kompensation.

I øjeblikket går det sløjt med at få afgjort de retslige stridigheder om forbrugernes kompensation. Arkivfoto: Stine Bidstrup

Flere af flyselskabernes kunder har gennem de seneste år fået øjnene op for, at der kan udbetales kompensation, hvis flyafgangen er forsinket eller helt aflyst.

”Lige nu fører vi omkring 4.500 igangværende retssager for vores kunder,” fortæller Johan Fugmann, der er direktør hos virksomheden Flyforsinkelse.dk, der har specialiseret sig i at yde juridisk assistance til flypassagerer, som vil klage over aflysninger, forsinkelser eller boarding.

Virksomheden blev etableret i slutningen af 2012, og modtog 22.000 henvendelser i løbet af 2012, mens det antallet steg til 38.000 i 2013.

Samme tendens ses også hos organisationen Forbruger Europa, der er det danske organ i et europæisk netværk af forbrugercentre, der hjælper alle forbrugerne ved køb over grænserne i EU. Her findes ”flyrejser inkl. bagage” i den absolutte top, når antallet af henvendelser fra 2014 gøres op.

Men kunderne, der vil klage, har i øjeblikket svært ved at få afgjort deres retssager på grund af én igangværende sag, som afventer afgørelse hos Højesteret.

Usædvanlige omstændigheder

For Juristerne hos Flyforsinkelser.dk handler det primært om at afgøre, hvorvidt flyafgangen er blevet forhindret på grund af en såkaldt usædvanlig omstændighed eller ej.

De usædvanlige omstændigheder er karakteriseret ved, at flyafgangen er blevet forhindret på grund af eksempelvis dårligt vejr, generalstrejker eller krigslignende tilstande.

Hvornår har du ret til kompensation?

EU-forordningen nummer 261 fastsætter, at passagerer har ret til kompensation "ved ufrivillig boardingafvisning, aflysning og ved forsinkelse i ankomst på mindst tre timer."

Forordningen dækker både ordinære ruteflyselskaber, lavprisselskaber og charterflyselskaber, og flypassagererne har dermed som udgangspunkt ret til kompensation ved længerevarende forsinkelse eller aflysning.

Hvis der er tale om såkaldte usædvanlige omstændigheder, der er karakteriseret ved, at flyafgangen er blevet forhindret på grund af eksempelvis dårligt vejr, generalstrejker eller krigslignende tilstande, kan der ikke udbetales kompensation.

Trafikstyrelsen er den primære klageinstans for passagerer, men udviklingen er ifølge Flyforsinkelser.dk og Dansk Luftfart således, at utilfredse kundernes retspraksis vendes mod byretter.

Kilde: Flyforsinkelser.dk

”Er der ikke tale om en usædvanlig omstændighed, og flyselskabet aflyser alligevel, så er det min fornemmelse, at flyselskaberne afviser forbrugerne helt rutinemæssigt og henviser til tekniske fejl. Selvom alle i branchen godt ved, at tekniske fejl netop ikke er en usædvanlig omstændighed. Men så kører vi på med det,” siger Johan Fugmann.

Her fra kan klageren vælge at sende sagen videre til trafikstyrelsen, som kan træffe afgørelse i sagen – eller stævne flyselskabet i byretten.

”Vi har blandede erfaringer med, hvordan Trafikstyrelsen behandler sagerne. I starten dømte de altid til fordel for flyselskaberne, hvor de i dag er blevet mere afbalancerede […] Vi vinder alt i retten. Vi har tabt én sag, som vi tabte på grund af en fejl. Vi sendte en sag ind, der handlede om dårligt vejr, og det burde vi ikke have gjort,” fortæller Johan Fugmann.

Tusindvis af retssager er i øjeblikket henlagt

Men i øjeblikket går det sløjt med at få afgjort de retslige stridigheder om forbrugernes kompensation.

”Selskabet Primera Air har haft held med at appellere en sag, som vi vandt i starten 2014 i byretten. De appellerede den til landsretten, hvor vi også vandt, og så fik sagen appelleret til Højesteret. Men det er vi nu ret rolige over for,” siger Johan Fugmann.

Retssagen omhandler 18 passagerer, der har søgt om kompensation på grund af forsinkelse, og afgørelsen kan danne præcedens for danske flyselskabers fremtidige kamp mod utilfredse passagerer.

”Resultatet er, at selskaberne har formået at få skudt alle de tusindvis af sager, der ligger i byretten, til hjørne, fordi vi må vente på afgørelsen fra Højesteret,” siger han.

Ifølge Johan Fugmann forventes det, at der træffes afgørelse i sagen i marts 2016, men indtil da, giver det hovedpine for både forbrugerne og Flyforsinkelser.dk.

”Det er mange penge vi skal ligge ud - for derefter at vente til april-maj måned næste år, før dommen falder. Det gør vi i det omfang, vi kan, men det er en udfordring rent økonomisk. Samtidig er der forældelsesfristen på tre år. Konkret betyder det lang ventetid, før forbrugeren kan få deres penge, hvis de går i retten, og hvis de ikke gør, så bliver sagen måske forældet,” fortæller Johan Fugmann.

Udfordringen ligger i EU-forordningen nummer 261 om forbrugerbeskyttelse. Her har passagerer ret til kompensation "ved ufrivillig boardingafvisning, aflysning og ved forsinkelse i ankomst på mindst tre timer.

Flyforsinkelser.dk: Charterbranchen er værst

”Charterselskaberne ligger i den dårlige ende med hensyn til at følge reglerne, der er ingen, som er ufejlbarlige, og der er ikke ingen, som følger reglerne til punkt og prikke, som vi oplever det. Men de fleste retssager vi fører, er mod charterselskaberne og lavprisselskaberne,” siger Johan Fugmann.

Charterselskaberne mener dog ikke, at deres branche har specielle problemer.

Flyforsinkelser.dk får flest henvendelser fra forbrugere, der ønsker at klage over charterselskaberne. Hvad mener I som branche om det?

”Der er jo ikke mere at klage over her, end der er andre steder. Men det er jo der, at de [Flyforsinkelser.dk, red.] kan ramme den største mængde af rejsende. Ud af det samlede antal flyrejsende så er det langt den største del, cirka 1,1 millioner, som rejser som charterpassagerer,” siger Peder Hornshøj, der er administrerende direktør hos Rejsearrangører i Danmark, som repræsenterer en lang række danske charterselskaber.

Udover branchens store volumen i antallet af passagerer, så mener Peder Hornshøj samtidig, at Flyforsinkelser.dk og lignende selskaber lukrer direkte på netop charterbranchens passagerer.

”Det er de passagerer, som han nemmest kan få i sit net. Han er jo ude i at shanghaje mennesker, som han kan overbevise om, at han kan føre en sag for, mod betaling, men han er jo total unødvendig i det spil, fordi folk får faktisk mere ud af det ved at gå direkte til selskaberne,” siger Peder Hornshøj og fortsætter:

”De opfører sig jo ligesom de amerikanske advokater, der reklamerer med, at hvis du har været ude for en uheldig sag, så ring til mig, så fører vi en retssag. Der den model de bruger, men forbrugerne kan altså selv henvende sig direkte, så sparer de jo en masse penge til Flyforsinkelser.dk eksempelvis.”

BRANCHENYT
Læs også