Serier
BREAKING

Andelsforening får swap-sag for Højesteret

Langt slagsmål mellem Jyske Bank og andelsforeningen Engskoven når til Højesteret.

De forsvundne andelskroner
Andelsforeningen Engskoven får nu sin sag mod Jyske Bank for Højesteret. Foto: Charlotte de la Fuente.

Efter to sejre i henholdsvis ankenævn og byret i 2015 blev punkteret af Vestre Landsret får andelsforeningen Engskoven nu sit opgør med Jyske Bank for Højesteret.

Det skriver Berlingske Business.

»Det er ikke givet, at der indrømmes såkaldt tredjeinstansbevilling, og jeg er i sagens natur tilfreds med, at procesbevillingsnævnet ligeledes finder sagen tilstrækkelig principiel til at blive forelagt for Højesteret. Dermed kan vi få prøvet, om det skal være gældende ret, at en kunde har en reklamationspligt allerede ved den blotte oplysning om en negativ markedsværdi, selvom markedsværdien er uden betydning for de af Landsretten konstaterede mangler ved rådgivningen. Min klient har fortsat sigte på at få aftalen erklæret ugyldig ved dom,« siger Engskovens advokat, Thomas Schioldan Sørensen til avisen.

Sagen handler om foreningens såkaldte swap-lån - altså et lån, hvor renten er variabel, men kunden bytter sig til en fast rente i banken. Falder renterne opstår der dog negativ værdi på den slags lån. Det fænomen har lagt sig som en tung økonomisk byrde over en række andelsforeninger og andre kunder siden finanskrisen.

Engskoven fik både i Pengeinstitutankenævnet, Viborg Byret og Vestre Landsret medhold i, at Jyske Banks rådgivning i forbindelse med renteswappen, der altså skulle sikre foreningen mod stigende husleje, var utilstrækkelig og ansvarspådragende.

Som Finans tidligere har beskrevet har foreningens boliger været så godt som usælgelige og andelshaverne har tabt deres indskud.

Da sagen kom for Vestre Landsret mente retten, at foreningen skulle have reageret hurtigere - samt at erstatningskravene var uklare. Men det bliver nu op til Højesteret at tage endelig stilling i sagen.

10 idéer, der kan ændre Danmark
Ny serie fra FINANS: Følg 10 visionære og innovative iværksættere og deres idéer, der har potentialet til at redefinere dansk erhvervsliv.
Læs serien her
BRANCHENYT
Læs også