Serier

DI og Cepos: Højtuddannede VIL arbejde mere

Højtuddannede vil blive i landet og arbejde mere, jo mere topskattesatsen ryger ned. Sådan lyder det fra både DI og Cepos i kølvandet på rundspørger, der sætter spørgsmålstegn ved effekten af skattelettelser.

Hvilken vej skal Danmark?
Samfundskagen skal være større, og lavere topskat kan hjælpe med at holde folk i landet og få dem til at arbejde mere, lyder det fra Cepos og DI, efter rundspørger fra Illustration: Rina Kjeldgaard.

Det er muligvis ikke titusindvis af danskere, der vil arbejde mere eller droppe en karriere i udlandet, hvis topskatten bliver sænket, men det vil have en mærkbar effekt på arbejdsudbuddet samt fastholdelse og tiltrækning af de dygtigste.

Sådan lyder det fra både landets største arbejdsgiverorgnisation, Dansk Industri (DI), og den borgerligt-liberale tænketank Cepos. Udmeldingerne kommer, efter at medlemsundersøgelser fra ingeniørernes forening IDA samt jurist- og økonomforeningen Djøf i sidste uge pegede på, at der ikke nødvendigvis er så meget at komme efter ved at bruge et par milliarder kroner på at sænke topskattesatsen fra 15 til 10 for indkomster op til 1 million. Eksempelvis var det kun ganske få procent, for hvem skatten havde en betydning for, om de ville blive eller komme tilbage...

Læs også
Top job