Investor
Mine nyheder

Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.

Du har ingen overvågninger endnu

Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.

0

Kan CPH blive Nordeuropas hub?

Ved udgangen af 2014 indtog Københavns Lufthavn placeringen som den 15. største lufthavn i Europa.

Foto: Thomas Borgberg

I foråret 2012 lancerede ledelsen strategien World Class Hub med visionen om, at CPH skal være Nordeuropas bedste og vigtigste internationale lufthavn og knudepunkt.

Strategien indeholder tre elementer: Ekstraordinære kundeoplevelser, effektiv drift og konkurrencedygtighed.

CPH har gennem en længere periode indført flere selvbetjeningsløsninger som selvbetjent bagagedrop ved check-in og automatik boarding i flere gates. Disse selvbetjeningsløsninger er udover at øge kundetilfredsheden også med til at reducere omkostninger og forbedre kapacitetsudnyttelsen. Med det øgede fokus på at effektivisere driften formåede CPH at reducere omkostningerne pr. passager med 1,7 pct. i 2014. Det kan imidlertid vise sig at blive vanskeligt at reducere omkostningerne yderligere pga. den høje andel af personaleomkostninger og omkostninger i forbindelse med opfyldelse af krav fra myndighederne.

Flere rejsende

I 2014 oplevede CPH et rekord højt passagerantal på 25,6 mio. passagerer, hvilket svarer til en stigning i antallet af passagerer på 6,5 pct. i forhold til 2013. Sammenholdt med en stigning i antallet af transferpassagerer og en prisregulering, medførte dette, at trafikomsætningen steg med 8,6 pct. til 2.250 mio. kr. i 2014. Den ikke-aeronautiske omsætning steg med 2,8 pct. til 1.618 mio. kr., hvilket primært skyldes øget omsætning fra parkering samt stigende hotelaktivitet. I 2015 oplevede CPH en rekordhøj sommertrafik, og for hele 2015 venter ledelsen at væksten i antallet af passager og væksten i omsætningen fortsætter.

CPH realiserede et resultatet før skat på 958 mio. kr. i 2014 mod 976 mio. kr. året forinden. I forbindelsen med rapporten for 3. kvartal opjusterede ledelsen forventninger til resultatet før skat for 2015, således at det nu ventes i niveauet 1.375-1.450 mio. kr. mod tidligere forventet 1.300-1.400 mio. kr.

I januar 2014 lancerede CPH vækstplanen ”Expanding CPH” med visionen om, hvordan CPH kan bevare og videreudvikle sin position som Nordeuropas førende hub. Målet er, at lufthavnen i fremtiden vil være i stand til at betjene 40 mio. passagerer om året, hvilket betyder, at CPH er klar til en markant investering i udvidelse af kapaciteten. Bl.a. har CPH investeret i udvidelsen af Finger C for at kunne håndtere flere og større fly. Andre store investeringer inkluderer ombygning af Terminal 2 samt banerenovering og udvidelse for at kunne håndtere flytypen Airbus A380. Derudover har ledelsen besluttet at udvide den centrale sikkerhedskontrol med to nye spor, så der i alt vil være 20 spor.

Stabil investering

En sådan ekspansion er imidlertid ikke uden risici. Hvis udvidelsen skal være profitabel, kræver det en tilpas høj stigning i antallet af passagerer, før den nye kapacitet bliver udnyttet. Det er således en udfordring for CPHs vækstpotentiale, at væksten er afhængig af antallet af passagerer. Det betyder nemlig, at væksten både afhænger af flyselskaberne, men også afhænger af hovedstadsområdets evne til at tiltrække turister og erhvervslivet.

CPH er et af de mere stabile selskaber at investere i. For det første skaber den stærke ejerstruktur en hvis sikkerhed. For det andet tjener CPH en fast takst fra flyselskaberne, hvor den seneste takstaftale med flyselskaberne, der blev indgået i 2014, skaber et stabilt indtjeningsgrundlag fire år frem. Trods den faste takst er CPH afhængig af udviklingen i flyselskaberne, da trafikindtægterne i høj grad kommer fra flyselskaberne. Bl.a. genererede CPH ca. 39 pct. af de samlede trafikindtægter fra SAS i 2014. Derfor bruger CPH ressourcer på at følge udviklingen i de store flyselskaber for at kunne estimere den fremtidige ruteudvikling. F.eks. vil SAS og Norwegians nye langdistanceruter øge CPHs adgang til internationale markeder.

CPH formår at levere store stabile pengestrømme og direkte udbytte til investorerne. Derudover fører det stigende antal passagerer, der ønsker at rejse til Københavnsområdet og Sydsverige, til vækst for CPH. På den anden side kan denne afhængighed af væksten i lufttrafikken også være bekymrende.

BRANCHENYT
Læs også