Økonomi
Mine nyheder

Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.

Du har ingen overvågninger endnu

Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.

0

Skattebyrden bliver 4 mia. kr. lettere

Registreringsafgiften er blevet sat ned fra 180 til 150 pct. Men statens indtægtstab begrænses af, at lettelsen i en vis udstrækning vil blive brugt til at køre en større bil. Foto: Mogens Flindt/ Polfoto

Både privatpersoner og virksomheder slipper i år lidt lettere om ved skatter og afgifter. Det er en konsekvens af finansloven, der blev vedtaget i november.

En opgørelse fra Skatteministeriet viser, at der bliver tale om et umiddelbart mindreprovenu for statskassen på små 4 mia. kr. - 3.875 mio. kr.

Når der samtidig tages højde for ændre forbrugeradfærd, begrænses provenutabet til 2.525 mio. kr. Et eksempel på ændret forbrugeradfærd er, at bilkøberne som følge af afgiftslettelsen sandsynligvis vil købe lidt større biler.

Afgiftsnedsættelsen på nye biler tegner sig i øvrigt alene for mere end en fjerdedel, mens fastfrysning af grundskyld og den nye boligjobordning er det næststørste poster.

Registreringsafgiften på nye biler blev sat ned fra 180 til 150 pct., og boligjobordningen blev justeret til at fokusere på forbedringer, der kan nedsætte energiforbruget i boligen. Ud af ordningen er så røget fradrag for håndværkerudgifter til eksempelsvis det nye køkken.

Samtidig hæves topskattegrænsen, så grænsen i 2016 går ved en indtægt på 467.300 kr.

Virksomhederne kan bl.a. glæde sig over nedsættelsen af NOx-afgiften, fjernelse af reklameafgift og en lettelser af vilkårene for generationsskifte. Det gælder både, hvis en familieejet virksomhed overdrages til den næste generation, og hvis ønsket er at overdrage virksomheden til en erhvervsdrivende fond.

Der arbejdes fortsat på de endelige modeller for lettelserne ved generationsskifte.

Når det gælder ændringer i erhvervsbeskatningen og tonnageskatteordningen kræver det også en godkendelse i EU-systemet.

Skatte- og afgiftslettelser i 2016 - tal fra Skatteministeriet:

Mio. kr. (2016-niveau)

Umiddelbart mindreprovenu

Mindreprovenu justeret for bl.a. adfærd

Boligjobordning

620

410

NOx-afgift - fra 25 til 5 kr. per kilo

360

200

Annulleret reklameafgift

230

180

Nedsættelse af bilafgifter

1.210

350

Skattemæssig succession til erhvervsdrivende fonde

230

360

Lettelser ved generationsskifte

200

200

Udvidelse af tonnageskatteordningen

60

45

Erhvervsbeskatningsreform

210

210

Fastfrysning af grundskyld for ejerboliger

755

570

I alt

3.875

2.525

BRANCHENYT
Læs også