Gammel Opinion
Mine nyheder

Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.

Du har ingen overvågninger endnu

Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.

Gør forårsrent i Skat – det haster

Skat: Skattemyndighederne er igen i færd med at bygge rockerhegn mellem sine handlinger og omverdenens nysgerrige blikke. Regeringen må gøre op med en syg kultur i Skat, før det er for sent.

Udbyder du kurser i finere situationsfornemmelse, og har du plads til flere kunder i basen, så kommer her et lille tip: Hiv fat i nærmeste fortegnelse over Skats centrale enheder på danmarkskortet. Her finder du øjensynligt en ganske stor kreds af potentielle kunder med akut behov for dine ydelser.

Det er indtrykket, efter at Skat forleden på ny ”tabte sutten” i bestræbelserne på at forstå sin rolle i samfundet. Så når nu den offentlige sektor alligevel bruger milliarder af skatteydernes kroner på konsulenthjælp, kunne lidt af den bistand vel lige så godt ydes til kundernes – borgernes – bedste?

Nemlig til at forklare Skat, at nok er nok, og at de mange pinagtige sager om overgreb mod borgere måske burde give anledning til en lidt mere velovervejet fremfærd.

Men nej. I et såkaldt styresignal – det hedder de notater, som Skat bruger til at meddele sig om ændringer i, hvordan myndigheden administrerer loven – lægger Skat op til en markant indskrænkning af den enkelte borgers og virksomheds mulighed for at få indsigt i sine egne skattesager.

Igennem de seneste ni år har skatteyderne kunnet følge med i den interne udveksling af dokumenter om deres sager mellem diverse afdelinger i Skat. Den praksis har gjort det muligt at følge Skats overvejelser, blive opmærksom på eventuelle fejl undervejs i processen og få en forståelse af, hvorfor Skats afgørelser i hvert enkelt tilfælde får det udfald, de får.

Har Skat virkelig demonstreret en så sund og retfærdssøgende kultur, at vi som samfund har en interesse i at lade skattejagten foregå endnu mere afsondret fra omverdenens indsigt end hidtil?

Men sådan fungerer verden ifølge Skat ikke længere. Fremover er det slut med aktindsigt i egne sager, meddeler Skat i sit notat. Eneste begrundelse: Den åbenhed, som aktindsigten har skabt, var egentlig ikke tilsigtet, da reglerne blev vedtaget i 2005.

Grundlæggende er Skat sat i verden som vogter af velfærdssamfundets retfærdighedsprincipper.

Det er dem, der er udstukket i lovgivningen, og som på jævnt dansk fortæller os alle, at vi formodes at bidrage til fælleskassen efter den evne, som et til enhver tid siddende politisk flertal beslutter sig for, at vi har.

Det er da om noget et ærværdigt formål for en myndighed. At tjene det demokratiske fællesskabs interesser.

Men det harmonerer vist ikke så godt med selvforståelsen i Skat. Her har bøllekulturen igennem de seneste år dokumenterbart haft solide vækstbetingelser. Glem ideen om retfærdighedsprincipper og fine ord.

Skat agerer, som var det vedtaget i toppen af koncernen, at formålet er at konfiskere så mange penge som overhovedet muligt og i processen sikre sig, at borgerne laver så lidt vrøvl og får så lidt information om og så få klagemuligheder som muligt over Skats metoder.

Eksemplerne er mange og velbeskrevne, når det kommer til Skats mangler over de seneste år. Men til ære for den opkrævende myndigheds administrerende kommandoenhed tager vi dem for en sikkerheds skyld igen:

For det første er Skat blev afsløret i at forskønne sine egne statistikker for indkrævning af restancer. Med den konsekvens, at chefgruppen fik en fin bonus for veludført arbejde.

For det andet er Skat blevet afsløret i at have opkrævet ejendomsskatter ulovligt igennem flere år.

For det tredje er Skat blevet afsløret i at fastsætte den momsgæld, virksomheder er registreret for, for højt. Dermed blev det lettere for Skat at skrue de økonomiske tommelskruer på virksomheder, som ikke betalte til tiden.

For det fjerde har Skat skudt helt forkert i sin værdiansættelse af ejendomsvurderinger i tre af fire tilfælde. Konsekvens: Tusindvis af boligejere har betalt for meget i ejendomsværdiskat uden at blive fuldt kompenseret, da fejlen blev opdaget.

For det femte måtte Skat i fjor nedlægge sin særlige taskforce for indgreb mod økonomisk kriminalitet. Gruppen blev afsløret i selv at bruge utilstedelige afpresningsmetoder over for en stribe formuende danskere, bl.a. erhvervsmanden Jesper ”Kasi” Nielsen.

For det sjette har Skat ifølge eksperter udi persondatabeskyttelse i årevis fået udleveret teleoplysninger om borgeres færden uden hjemmel i lovgivningen.

For det syvende har Skat netop måttet skrotte sin ”sladretjeneste” – en ulovlig praksis for at modtage anonyme anmeldelser om formodet skattesnyd. Paradoksalt nok tog det, efter at Folketingets Ombudsmand i 2011 havde erklæret den anonyme sladretjeneste ulovlig, Skat tre år at nå frem til den konklusion, at tjenesten måtte lukkes.

Det er på dette rædselsvækkende kludetæppe af en baggrund for Skats ageren, at den nye melding om indskrænkning af borgernes adgang til at følge egne sager skal ses.

Har Skat virkelig demonstreret en så sund og retfærdssøgende kultur, at vi som samfund har en interesse i at lade skattejagten foregå endnu mere afsondret fra omverdenens indsigt end hidtil? Svaret giver sig selv.

Skatteminister Morten Østergaard (R) har indledt sin karriere som øverste chef for Skat med en prisværdig erkendelse af, at borgernes retssikkerhed skal i højsædet i skattesager. Han har åbnet for den længe ventede revision af den 68 år gamle skattekontrollov, som i dag er et usammenhængende sammensurium af lappeløsninger.

Derfor må man også forvente en anderledes håndfast håndtering af Skats røgslør end ministerens første reaktion på sagen: at bede om en orientering.

Hvorvidt en strammet praksis for aktindsigt i Skat i strengt juridisk-teoretiske termer udgør en indskrænkning af borgernes retssikkerhed, er i den sammenhæng underordnet. For den gør det i praksis.

Derfor har skatteministeren reelt kun en handlemulighed, hvis han vil leve op til sine egne erklærede intentioner: Træk det famøse styresignal tilbage og få den forårsrengøring i Skat sat på skinner.

BRANCHENYT
Læs også