Opinion
Mine nyheder

Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.

Du har ingen overvågninger endnu

Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.

Bestyrelsens ansvar – den positive side af medaljen

Ledelse: Der er kommet fokus på mangfoldigheden i bestyrelsernes kompetencer – og det er positivt.

Ledelserne i virksomhederne har afgørende betydning for, hvor godt vi klarer os i samfundet. Selvfølgelig har det også kolossal betydning, hvor effektivt den enkelte medarbejder udfører sit arbejde, men kursen bliver sat af ledelsen, som skal sikre, at virksomhederne håndterer udfordringerne på markederne, satser på forskning og udvikling af nye produkter og administrerer ressourcerne – det være sig arbejdskraft, råvareindkøb eller det fysiske og finansielle kapitalapparat – optimalt. Og derfor er det af største vigtighed for såvel samfundet som kapitalejerne og medarbejderne, at de overordnede beslutninger træffes bedst muligt.

Bestyrelsen er den næsthøjeste beslutningsmyndighed i en virksomhed – næst efter generalforsamlingen, som i hvert fald i juridisk forstand defineres som virksomhedens højeste myndighed. Generalforsamlingen er imidlertid en mindre håndgribelig størrelse end en bestyrelse og en direktion, som er lettere at sætte ansigt på. Men det er generalforsamlingen, som vælger bestyrelsen, og det er bestyrelsen, som ansætter direktionen, der skal varetage den daglige ledelse af virksomheden.

Der er i disse år stigende fokus på bestyrelserne og med rette. I mange årtier forud har dette næsthøjeste beslutningsorgan i høj grad været besat af ikke nødvendigvis kompetente, men over for den daglige ledelse loyale bestyrelsesmedlemmer – såkaldte ”tantebestyrelser” – eller det har været selvsupplerende, middelmådigt kompetente medlemmer af ”the old boys’ network”, hvor den enes tjeneste var den andens værd.

Bestyrelserne er fra at have været ”nikkedukker” for direktionen blevet en ”blæselampe”, som kræver resultater af den daglige ledelse.

Peter Falk-Sørensen, Dansk Aktie Analyse A/S

Der har fundet et radikalt skifte sted, hvilket er godt for både virksomhederne og de forskellige interessenter såsom medarbejdere, kunder, leverandører, långivere og ejere.

Man har flyttet et større ansvar ind i bestyrelseslokalet, hvor det ikke længere er en tilbagelænet tilværelse i mahogni-møblementet med store cigarer og cognac til kaffen, som er drivende, men hvor bestyrelsesmedlemmerne på godt og ondt må øve indflydelse og gøre en forskel, som det hedder på nudansk.

Bestyrelsesansvaret er på den ene side synliggjort ved, at de, som har truffet fatale beslutninger eller ladet stå til – måske endda har ladet sig lokke til at acceptere helt urimelige honoreringer af ledelserne – i stigende grad er kommet til at betale for de økonomiske konsekvenser af sådanne beslutninger eller mangel på samme.

Men hvad mere interessant er, har den øgede bevidsthed om, at bestyrelsens rolle er at udstikke den overordnede kurs for en virksomhed, dens selvforståelse, som i konsulentsprogets popularisering betegnes vision og mission, betydet, at den positive side af ansvarspåtagelsen – altså den anden side af mønten – har givet et ”drive” til virksomhederne. Bestyrelserne er fra at have været ”nikkedukker” for direktionen blevet ”blæselamper”, som kræver resultater af den daglige ledelse.

Der er kommet fokus på mangfoldigheden i bestyrelsernes kompetencer. Flere kvinder i bestyrelserne er en berigelse, hvis det vel at mærke ikke blot gøres af kosmetiske årsager, men med de rigtige valg tilfører det nye og kompletterende kompetencer, som beriger virksomhederne. Udenlandske bestyrelsesmedlemmer tilfører også værdi, når de kommer med international erfaring, som er af afgørende betydning i en stadig mere globaliseret verden.

Ofte vælges bestyrelsesmedlemmer, som bestrider ledelsesposter i andre virksomheder, og der er derfor fokus på, om den arbejdsindsats, som de må yde i bestyrelsesarbejdet, går fra den kapacitet, som de bør lægge i deres daglige direktionsarbejde. Mærsk Mc-Kinney Møller mente ikke, at hans ledere skulle bruge tid på andet, men han var dog selv i bestyrelsen i amerikanske IBM, og der er ingen tvivl om, at en leder kan hente en inspiration i arbejdet i andre virksomheders bestyrelser, som kan være en fordel i hans eller hendes direktionsindsats. Alting med måde.

Men set fra aktionærernes side har den langsigtede tendens, som må forventes at fortsætte med forøget styrke, fra et formelt til et reelt ansvar i bestyrelseslokalet været en kontant fordel, som kan aflæses på værdiskabelsen i virksomhederne.

BRANCHENYT
Læs også