Opinion
Mine nyheder

Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.

Du har ingen overvågninger endnu

Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.

Bemærk dine medarbejdere

Personale: Som et minimum skal opgave, mening og formål med at gå på job stå klart for en medarbejder. Vil man ovenikøbet være en chef, der evner at motivere sine folk, skal de ofte have feedback.

Der er rigtig mange tilbud på markedet for leder- og ledelsesudvikling.

Lederne kan vælge alt fra formelle uddannelser som master- og diplomuddannelser til kurser i projektledelse, performance management, teori U, corporate social responsibility og meget, meget mere. Udbuddet er stort og meget af det udbudte virker sikkert også – og noget af det er formentlig også rigtig godt.

Hvis man søger på ”ledelsesudvikling” på Google, får man 71.300 hits. Den interesserede leder har altså nok at vælge mellem. Hvordan orienterer man sig, og hvordan vælger man det mest relevante (det kan man sikkert også finde et kursus i)?

Jeg tænker, at det basale i ledelse måske nogle gange kan forsvinde lidt i mængden af nye buzz words og hurtigt skiftende modeluner.

Ledelse handler helt grundlæggende om sammen med andre at beslutte, hvor man skal hen og at løse de problemer, der er forbundet med at nå derhen. Bemærk: sammen med andre – ledelse er en relation, og det handler om at få andre med.

Dansk ledelsesforsknings grand old man, professor Erik Johnsen, sagde, at ledelse kan bevidstgøres, differentieres og trænes.

At bevidstgøre ledelse handler bl.a. om at tage stilling til, hvad vi forstår ved god ledelse her hos os. På vores virksomhed. I vores kommune. I vores forening. På vores institution.

Hvad er vores ledelsesgrundlag? Og hvilket ledelses-dna skal der til?

At differentiere ledelse handler om at tage stilling til, hvordan ledelse skal udøves i forskellige situationer (f.eks. drift, tilpasning og udvikling) og på forskellige niveauer i organisationen (f.eks. mellemleder og topleder).

At træne ledelse handler om at praktisere og om at reflektere over praksis. Man uddanner sig ikke til at blive en bedre leder, det udvikler man sig til.

Og da ledelse er personbåret, er ledelsesudvikling og personlig udvikling i en vis forstand også to sider af samme sag.

Gallup har dokumenteret, at de fleste medarbejdere føler sig engagerede i deres arbejde. Og at engagementet stiger, når medarbejderne oplever, at de har ledere, der udviser opmærksomhed. Og at engagementet stiger markant, når medarbejderne oplever, at deres ledere udviser positiv opmærksomhed.

At vise medarbejdere positiv opmærksomhed handler grundlæggende om at sikre, at medarbejderne har svar på nogle helt centrale spørgsmål som:

  • Hvad skal jeg lave – hvad er opgaven?
  • Hvor skal vi hen – hvad er målet?
  • Hvorfor – hvad er meningen?
  • Hvordan klarer jeg mig?
  • Hvordan kan jeg udvikle mig?

Det er en meget vigtig pointe, at disse spørgsmål skal besvares i en løbende dialog med medarbejderne – det er ikke godt nok, hvis det kun sker én gang om året i forbindelse med medarbejderudviklingssamtalen.

Hvis du som leder ikke kan give alle dine medarbejdere svaret på disse spørgsmål og gøre det på en måde, så alle medarbejderne forstår det, skal du starte her. Det første først.

BRANCHENYT
Læs også