Serier

Den elegante exit

Vi skylder hinanden at tage en værdig afsked, når chefen forsvinder. Også selvom mange ledere overser, hvor hurtigt bedetæpperne vender.

Det store generationsskifte

I sidste uge berettede Finans om det store antal generationsskifter, der forventes i de kommende år. I en noget anden sammenhæng blev Burkina Fasos præsident styrtet ved et militærkup, efter at han forsøgte at forlænge sin tid i embedet med endnu seks år – ovenpå de 27 han allerede har siddet.

Selvom de fleste generationsskifter ender mindre dramatisk, stiller præsidentens exit skarpt på vigtigheden af at trække sig i rette tid. Og det er et svært kunststykke at trække sig tilbage i rette tid med ynde og elegance, så alle oplever det som en ordentlig og værdig overgang til en ny æra...

Læs også
Top job