Gammel Opinion
Mine nyheder

Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.

Du har ingen overvågninger endnu

Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.

Inflationen – det nye drama

Inflationen påvirker fortsat finansmarkedet usædvanligt meget, og blot inden for de seneste par måneder har der været vigtige udviklinger, men det har dog fået selv den tyske centralbank, Bundesbank, på banen.

 

Normalt kører inflationen i den økonomiske baggrund, og et par gange om året konstaterer man, at inflationen er passende. Vi er derfor opfostret med, at inflationen altid er der (Japan undtaget).

I en periode har det nu været anderledes, men også forventningerne til inflationen ændres meget hurtigere end normalt. Ændringerne i inflationen betyder meget for, hvordan investorer og forbrugere forholder sig. Blot udviklingen de seneste par måneder gør teamet utroligt spændende igen.

Lad os helt konkret tage det, der stadig er det bedste eksempel. Det er bevægelsen i den amerikanske 10-årsrente siden januar. I starten af året forventede flertallet af analytikere, at renten på amerikanske 10-årige statsobligationer skulle være 3,60 pct. på nuværende tidspunkt. Men renten er nu på 2,25 pct., hvilket gør forventningen til årets største fejlskud i mine øjne (jeg havde heller ikke forventet, at renten skulle blive så lav).

Den amerikanske 10-års-rente er måske den mest betydningsfulde af alle renter, hvilket gør fejlskuddet til det økonomisk mest betydningsfulde. Den er ganske enkelt utroligt bestemmende for de globale kapitalbevægelser. Men hvorfor snublede forventningerne sådan i år, hvor alle ellers ramte rigtigt med de stigende aktiekurser?

Der er et par årsager, men jeg mener, at den markante årsag lige præcis er den ændring, der skete i foråret. Her faldt investorernes forventninger til den fremtidige amerikanske inflation signifikant. Det har indtil nu stået i skærende kontrast til USA’s centralbanks (Fed) målsætning om en inflation på 2 pct. i USA, ligesom Den Europæiske Centralbank drømmer om 1,9 pct. Men ingen tror efterhånden på, at det kommer til at gå i opfyldelse.

I oktober udsendte Den Internationale Valutafond (IMF) sine nye forventninger til udviklingen i inflationen kloden rundt. På grafikken nedenfor tv. kan man se, at ikke engang frem til 2019 forventer IMF, at eurozonen når tilbage på ca. 2 pct. Til næste år regner organisationen med ca. 0,5 pct. inflation i eurozonen og kun yderst let stigende i 2016.

Selv på globalt plan forudser IMF sågar, at inflationsraten falder de fem år. Kun områder som Asean-landene lader til at have økonomisk aktivitet til at fastholde inflationen over det globale gennemsnit. Risikoen er, at de vestlige centralbanker ganske enkelt fejlvurderer fremtiden, hvilket finansmarkedet bør være bekymret over.

Men seniorøkonomen Vasco Curdia fra Feds filial i San Francisco offentliggjorde den 17. november et ganske læseværdigt arbejdspapir. Det omhandler netop inflationsudsigten for USA, hvor hans forudsigelser delvist er baseret på økonomiske modeller samt nogle statistiske udfaldsmuligheder.

Vasco Curdias mest forventede inflationsudvikling er indtegnet i grafikken nedenfor th., hvor han tror på, at en tilbagevenden til en inflation over 2 pct. kan ske engang efter 2016. Han nævner dog, at efter hans vurdering er risikoen for en lavere inflation end forventet dobbelt så stor som muligheden for en højere inflation. Dette er ikke en officiel holdning fra den amerikanske centralbank, men en ikke usædvanlig måde at få luftet nogle tanker på.

Selvfølgelig repræsenterer det tanker, som foregår hos Fed, og jeg læser det som et tegn på, at Fed ikke hæver renten de næste to år. Med mindre, at væksten buldrer mere frem end forventet. Og spørgsmålet er, om høj vækst uden inflation er mulig? Ja, det er det sågar under flere økonomiske forhold.

Hvis det skal blive aktuelt i de næste to år, vurderer jeg dog, at det sker med fortsat stigende ulighed i indkomsterne og uden, at USA afbetaler på sit gældsbjerg. Sagt på en anden måde, så vil endnu færre mennesker i USA – samt en del øvrige vestlige lande – mærke den økonomiske fremgang. Efter min vurdering er det mest sandsynlige scenarie netop fortsat meget lav inflation. Gennem flere år er en af de vigtige megatrends, som vi har på tavlen, et globalt overudbud af arbejdskraft, som vil presse lønningerne mange år frem. Gennem de sidste tre måneder er råolien faldet med 30 pct. regnet i dollar.

Artiklen fortsætter efter grafikken:

 

Prisfaldet på olien vil give en effekt i inflationen, men det er ikke så bekymrende. Sågar skyldes en del af prisfaldet højere amerikansk olieproduktion end forventet, hvilket reelt set heller ikke skal bekymre. Trods disse årsager så kommer man ikke uden om, at olieprisfaldet primært henføres til et fald i efterspørgslen.

Det sidste er naturligvis et udtryk for global økonomisk modvind, hvilket er værd at notere sig, når man skal planlægge næste års forventede indkomst fra stigningerne i aktiemarkedet. Men summa summarum så bidrager olieprisfaldet til fortsatte forventninger om lav inflation, så langt udsynet i krystalkuglen rækker.

Konsekvensen er, at selv de ultralave renter på en 10-årig amerikansk statsobligation ser attraktive ud. Dermed forbliver et dividendeafkast på de nuværende 2,2 pct. på amerikanske aktier interessant, hvilket igen fører til stigende aktiekurser. Det samme gælder andre aktivklasser, men det er ikke nogen sund forudsætning at købe værdipapirer på.

Den ekstremt lave prisinflation på varer og tjenester fører dermed til en høj inflation på finansielle aktiver (asset inflation). Præcis dette har fået den tyske centralbank Bundesbank til at fare i blækhuset. I tirsdags udsendte de helt konkrete advarsler.

Centralbanken har tidligere advaret mod et overophedet boligmarked i Tyskland, hvilket de gør igen. Men i denne usædvanlige form for investeringsrådgivning peger man direkte på sub-investment grade-erhvervsobligationer som særligt farlige med de høje kurser, der er nået. Nemlig lige så høje kurser, som man så før finanskrisen.

I mit firma har vi regnet på andre indikationer, som også viser, at buen i finansmarkedet nu er mere spændt end før finanskrisen – og én ting er helt sikkert, spændingen stiger også.

Lundgreen’s Capital rådgiver formuende kunder, virksomheder og kommuner i ind- og udland. Firmaet er repræsenteret i Danmark og Kina.

Læs også
Top job