Opinion
Mine nyheder

Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.

Du har ingen overvågninger endnu

Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.

Carsten Hansens tvivlsomme prisstigninger

Prisen på andelsboliger stiger næppe med 50-70 pct., hvis man gennemfører Venstre og Konservatives forslag om at skrotte prisloftet.

Minister for by, bolig og landdistrikter, Carsten Hansen, har fået sit ministerium til at udarbejdet et notat, der konkluderer, at en fjernelse af maksimalprisbestemmelserne for andelsboliger i gennemsnit vil forøge priserne for boligerne med mellem 50 og 70 procent på landsplan. Prisstigningen i København vil ifølge notatet være betydeligt større.

Som det korrekt anføres i ministeriets notat, lider beregningerne af nogle begrænsende antagelser. Men det kommer sjældent frem i medierne. Måske fordi det bliver for kompliceret at tage med, eller fordi det svækker det ønskede budskab. Notatet vurderer heller ikke konsekvenserne for resultaterne, hvis man ophæver disse antagelser.

En af antagelserne er, at boligefterspørgslen vil være upåvirket af prisstigningerne. Det er ikke realistisk, når der er tale om så høje prisstigninger, som man beregner sig frem til. Så store stigninger må forventes at reducere efterspørgslen, og i det omfang det er tilfældet, vil prisstigningerne blive mindre.

En anden og måske mere begrænsende antagelse, er, at alle andelsboliger vil blive handlet til markedspriser fra dag ét. Det er næppe realistisk, medmindre man ved lov forbyder, at de sælges til priser under markedsprisen. Og det lægger ingen lovforslag eller partiprogrammer vist op til.

Venstre og Konservative foreslår – så vidt jeg har forstået det – at give andelsboligforeninger en fjerde mulighed for at prissætte andelene i form af salg til markedsprisen. Det vil uden tvivl betyde, at det er de foreninger, der allerede i dag prissætter højt, dvs. sætter prisen efter en valuarvurdering, som fortrinsvis vil vælge den nye mulighed.

Så store stigninger må forventes at reducere efterspørgslen, og i det omfang det er tilfældet, vil prisstigningerne blive mindre.

Morten Skak, boligøkonom Syddansk Universitet.

Da der løbende foregår et skred mod en mere markedskonform prisfastsættelse i andelsboligforeningerne, og skredet er størst i de områder af landet hvor boligpriserne stiger mest, vil en åbning for salg af andele til markedspris give betydeligt mindre prisstigninger end dem, man har regnet sig frem til i notatet.

Notatet beregner således ikke, hvad der sker, hvis man tillader andelsboligforeningerne at sælge til markedspriser, men hvad der sker, hvis alle pålægges at sælge til markedspriser her og nu.

Det betyder nu ikke, at notatet er overflødigt. Slet ikke. Carsten Hansens kollega i Finansministeriet vil uden tvivl være glad for at få denne vurdering af de foræringer, der gives i andelssektoren uden, at skattevæsenet bliver involveret.

Morten Skak er økonom og en af Danmarks førende boligeksperter. Han skriver fast om boligmarkedet for Finans.

Alle kommentarer og indlæg modtages gerne på opinion@finans.dk.

BRANCHENYT
Læs også