Opinion
Mine nyheder

Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.

Du har ingen overvågninger endnu

Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.

Etiske investeringer – ikke så ringe endda

Dydens smalle sti: Det er ikke let at undgå selskaber, hvor manglende etisk ansvarlighed udgør en tikkende bombe under aktiekursen, men der er rådgivningsfirmaer, som tilbyder at screene for dette.

Der er i de senere år talt meget om etiske investeringer, og hvorvidt disse medfører bedre eller ringere afkast end traditionelle investeringer, hvor man ikke forholder sig kritisk til de virksomheder, som man investerer i. Eller måske endda direkte opsøger ”upopulære” virksomheder, som jo er ét af value investorernes særkende.

De akademiske undersøgelser på området er ikke entydige, men meget tyder på, at etiske investeringer klarer sig mindst lige så godt som traditionelle investeringer i ”hvad som helst, der kan kaste noget af sig”.

Der kan således være udmærket økonomisk sund fornuft i at søge virksomheder, som opfører sig ordentligt, så det ikke alene er filantropisk investeringspolitik at afsøge etiske investeringsmuligheder. Mange pensionskasser har oplevet pres fra medlemmerne, hvis pension de skal forvalte, for at indføre politikker på det etiske område.

Oplagt er der modstand mod at investere i tobaksindustrien og producenter af krigsmateriel, som direkte fører til andre menneskers død, ligesom virksomheder, der anvender børnearbejde eller behandler medarbejdere direkte urimeligt, som man bl.a. har set med indiske tekstilvirksomheder.

Sagen om VW’s svindel med miljøtests af udslip fra en stor del af gruppen af dieselbiler har med stor tydelighed slået fast, at manglende etisk ansvarlighed kan koste aktionærerne dyrt. På få dage faldt aktionærernes værdier med mere end en tredjedel, men det er langtfra eneste tilfælde.

Bl.a. oplevede BP’s aktionærer et massivt værditab tilbage i 2010 oven på miljøskandalen med gruppens olierig Deepwater Horizon, som forårsagede det største olieudslip i USA’s historie. Forureningen medførte milliardregninger til BP, hvilket selvsagt gjorde et stort indhug i aktiekursen.

Mens Volkswagen bevidst har snydt i ledelsens bestræbelser på at blive verdens største bilfabrikant, hvilket præcist var lykkedes kort tid før afsløringen, skyldtes eksplosionen på Deepwater Horizon, at ledelsen i BP sløsede med sikkerheden.

I begge tilfælde er der tale om hændelser, der burde være undgået, hvis ledelserne ikke var gået på kompromis med kvaliteten i deres jagt på vækst og kortsigtet profit.

General Motors har netop fået en bøde på 1,5 mia. dollars for bevidst at sløse med sikkerheden i sine biler, hvilket mindst har ført til 124 menneskers dødsfald i trafikulykker. Problemerne kan vise sig at være endnu større, hvis andre virksomheder i industrien lider under samme moralske og etiske brist.

Men det er ikke alene bil- og olie-industrien, som i forvejen i deres natur er stærkt miljøpåvirkende, og som etiske investorer derfor ville fravælge allerede af den årsag.

I den finansielle sektor har hele finanskrisen været initieret af bankers og andre finansielle institutioners aggressive kreditpolitik, ligesom branchens manipulation med Libor-renten senest er blevet suppleret med New Yorks bankmyndigheders anklager om manipulation af det enorme amerikanske marked for amerikanske statsobligationer (US Treasuries).

Også i it-verdenen er der afsløret rigtig dårlig etik. Google står anklaget for at fuske med besøgstallene via streaming-tjenesten YouTube, hvor robotter har hjulpet til at bringe tallene op, så kunderne er blevet snydt.

Konsekvensen har været store tab til aktionærerne. Det kan kun skyldes, at ledelsens incitament ikke har været afstemt med aktionærernes interesser.

Spørgsmålet, som mange investorer stiller, er, hvordan sådanne giganttab kan minimeres og i bedste fald undgås.

Udfordringen er, at der ikke er nogen klar definition af en etisk korrekt investering, og de færreste virksomheder vil skilte med at være uetiske. Det er ikke let at undgå selskaber, hvor manglende etisk ansvarlighed udgør en tikkende bombe under aktiekursen, men der er faktisk rådgivningsfirmaer, som tilbyder at screene for dette.

Man kunne dog fra både myndigheder og institutionelle investorers side starte med at forhindre, at der bliver udbetalt store fratrædelsesgodtgørelser til ledelserne i de børsnoterede virksomheder, hvis de som i VW-chefen Martin Winterkorns tilfælde fratræder, fordi de havde det øverste ansvar for noget direkte ulovligt.

Man kunne også gøre såvel direktion som bestyrelse mere direkte erstatningsansvarlige. Det ville selvfølgelig ikke række langt i de samlede erstatningsbeløb, men det kunne give en motivation til at yde en ekstra indsats for at holde virksomheden på dydens smalle sti, da der åbenbart er store fristelser til at træde ved siden af med de ansættelsesvilkår, som efterhånden er blevet gældende.

Som investor er der jo ud over at opleve enorme pludselige kursfald den tillægsgevinst, at man ved at investere etisk kan have god samvittighed og således af hele to årsager sove bedre om natten.

BRANCHENYT
Læs også