Gammel Opinion
Mine nyheder

Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.

Du har ingen overvågninger endnu

Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.

Hvor meget kan olieprisen falde, og hvad betyder det for aktiekurserne?

Økonomi: Investorerne forsøger at analysere sig frem til, hvad olieprisen betyder for kursdannelsen på aktier. Olieprisen har dog været lavere end i dag, uden at det har medført større konflikter.

I den seneste tid er der sagt og skrevet meget om det markante prisfald, vi har oplevet på olieprisen, og sammenhængen med aktiekurserne. Den lave oliepris fik en del af skylden for faldende aktiemarkeder i de første uger af 2016. Årets hidtil laveste pris på råolie var omkring 30 dollars pr. tønde – en halvering af prisen i forhold til sidste sommer.

Olieprisen bestemmes ud fra udbud og efterspørgsel, og prisen har historisk været meget svingende. Forud for finanskrisen i 2008 kostede en tønde olie 150 dollars som et resultat af en global højkonjunktur, hvor der blev produceret for fuld kraft, og efterspørgslen derfor var drivende. I det perspektiv er den nuværende oliepris meget lav.

Det kraftige prisfald skyldes bl.a., at USA de seneste år har oplevet stor vækst i udvindingen af skiferolie, hvilket har øget udbuddet. Samtidig er væksten, særligt i Kina, hastigt bremset op, hvilket sænker efterspørgslen.

Sammenligner vi derimod med prisen på olie sidst i 1990’erne, da en tønde kostede under 20 dollars (omregnet til dagens priser vel at mærke), virker den nuværende pris på måske 30 dollars høj – men tages der højde for den almindelige inflation, er den nok snarere omkring niveauet fra dengang.

Set fra forbrugernes side er en lav oliepris godt. Det betyder f.eks., at det er billigere at fylde bilen op med benzin og diesel, og har man oliefyr eller naturgas, er det markant billigere at varme huset op denne vinter i forhold til de seneste mange år.

Mange investorer forsøger at analysere sig frem til, hvad olieprisen betyder for kursdannelsen på aktier. Der findes ikke noget enkelt svar eller en oliepris, der er optimal set fra investorernes side. I nogle virksomheder er indtjeningen korreleret med olieprisen i større eller mindre grad. Det fik investorerne i Novozymes at føle, da selskabet afleverede regnskab midt i januar. Den lave oliepris gør det vanskeligere at sælge Novozymes’ enzymer til biobrændstof, og på kort tid faldt aktien 10 pct.

Andre selskaber, f.eks. luftfartsselskaber, nyder godt af en lav oliepris, fordi det sænker omkostningerne og giver forbrugerne flere penge mellem hænderne, da udgifterne til bl.a. benzin falder. En lav oliepris er derfor i sig selv understøttende for en stigende vækst i den globale økonomi, da det for forbrugerne virker lidt som en ”skattelettelse”.

At den lave oliepris alene skulle være skyld i de store kursfald, aktierne oplevede i årets første to uger, er nok at tillægge olieprisen for stor betydning. Det illustreres af, at olieprisen er faldet næsten uafbrudt siden sommeren 2014, mens aktierne i samme periode generelt har oplevet stigninger.

Når den lave oliepris alligevel tillægges en del af skylden for pressede aktiemarkeder, skyldes det flere bagvedliggende faktorer, der samlet får investorerne til at sælge deres aktier af frygt for faldende kurser.

Generelt kan investorer godt lide stabilitet. En oliepris, der springer for meget op og ned, er tegn på det modsatte og har stor betydning for økonomien globalt set. Den lave pris kan bl.a. forklares af faldende global efterspørgsel, og det får investorerne til at tvivle på styrken af det igangværende opsving.

Investorerne frygter endvidere, at den lave oliepris medfører geopolitisk uro, fordi de fleste olieeksporterende lande har budgetteret med højere indtægter, end de får ved de nuværende priser. Det kan puste yderligere til konflikterne i Mellemøsten, og Rusland risikerer at gentage landets statsbankerot fra sluthalvfemserne.

Alt sammen bidrager til usikkerhed om fremtidsudsigterne, men det ændrer sig næppe foreløbigt. De olieeksporterende lande har meget forskelligartede interesser og kan ikke enes om at sænke udbuddet, mens øget efterspørgsel heller ikke virker sandsynligt.

Det positive er, at selv om investorernes hukommelse ofte er kort, så har olieprisen trods alt været lavere, end den er i dag, uden at det medførte større konflikter, end vi oplever i øjeblikket. Er formuen spredt fornuftigt på forskellige investeringer, er der næppe nogen grund til panik for investorerne, selv om olieprisen falder yderligere. I et historisk perspektiv er det slet ikke utænkeligt.

BRANCHENYT
Læs også