Gammel Opinion
Mine nyheder

Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.

Du har ingen overvågninger endnu

Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.

Udflytning af statsjob er en unik chance for at bygge offentlig service forfra

Der er konkrete erfaringer, der viser, at udflytninger kan medføre mere effektive og velsmurte offentlige myndigheder, skriver chefkonsulent.

Det er historisk. Sådan lød det, da regeringen præsenterede planen for udflytningen af 3.900 statslige arbejdspladser. Den store udflytning er en unik mulighed for at bygge en offentlig myndighed op fra bunden, skriver chefkonsulent.

Den berettigede anerkendelse af, at udflytningen af statslige arbejdspladser koster penge, har skygget for et fokus på, hvordan udflytningerne sikres de bedst mulige betingelser for at indfri de betydelige forventninger. Der er ellers både forskningsbaserede evalueringer og konkrete, aktuelle erfaringer, der viser, at udflytninger både kan blive og allerede er succeshistorier – hvis det gøres rigtigt.

Udbetaling Danmark, Skats betalingscenter, Sikkerhedsstyrelsen, Socialstyrelsen m.fl. har alle gjort sig de første erfaringer med udflytning af statslige arbejdspladser – i vidt omfang på ”bar mark” i områder af provinsen, hvor statslige arbejdspladser før var et særsyn.

Der kan rekrutteres kompetente og motiverede ledere og medarbejdere. Der kan skabes en arbejdskultur, hvor trivsel og performance er hinandens forudsætninger. Der kan realiseres årlige effektiviseringsgevinster. Og der kan skabes levedygtige organisationer - også i den yderste klitrække.

God ledelse gør en forskel – det gælder også her. Når der etableres nye organisationer med klare, entydige mål og sammenhængende styringskæder samt en kvalificeret medarbejdergruppe, der begejstres af sammen at skabe en ny og samfundsvæsentlig organisation, så er der belæg for at forvente succes.

Her er pointen, at udflytningen af statslige arbejdspladser giver en historisk sjælden mulighed for at målrette en ny offentlig organisation til den konkrete opgave og ramme. Studier af udflyttede statslige organisationer i både Norge, Sverige, England og Danmark viser, at dette i sig selv er med til at give gode startbetingelser uden de vanskeligheder, der ellers kan være forbundet med at tilpasse en eksisterende organisation til en ny virkelighed. Ledelsen af den nye organisation har den forpligtende luksus, at den sammen med medarbejderne kan og bør designe organisationen specifikt til den opgave, den er sat i verden for at løse omkostningseffektivt, kompetent og båret af en stærk arbejdskultur, der er præget af formål, mening og pionerånd.

Der er tre, helt centrale spørgsmål, som lederen af den nye organisation må forholde sig til.

  1. Hvad er de primære resultater, der skal opnås?
  2. Hvilken adfærd er nødvendig for at levere disse resultater?
  3. Og hvordan skal organisationens kapabiliteter (forstået som motivation, personlighed og færdigheder) være for at levere den ønskede adfærd?

Disse spørgsmål er tæt på eviggyldige, også i en eksisterende organisation, men i udflytningerne gives en mulighed for at undgå lappeløsninger og uhensigtsmæssige strukturer.

Naturligvis er det aldrig hverken så nemt eller simpelt. Det kan dog være med til at give en grundlæggende sund og enkel styringskæde med en tydelig sammenhæng, der meningsfuldt kan formidles både udad- og indadtil med positive konsekvenser for tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft, effektiv opgaveløsning, performancemåling og sammenhæng mellem opgaver og kompetencer.

Den kompetente arbejdskraft findes – og det gør den selvfølgelig også i provinsen. Her er der i tilgift en værdiskabende tradition for, at vidensorganisationer rekrutterer medarbejdere og dyder fra både den private og den offentlige sektor og opnår et konstruktivt miks mellem effektivitet, kundeorientering og god kvalitet i opgaveløsningen.

Det generelle billede er, at der både er mange og relevante ansøgere til de stillinger, der opslås i de nye organisationer, endda i et omfang, så den meget betydelige medarbejderudskiftning i udflytningsfasen kan håndteres – og efter en periode også uden den kompetencemæssige forblødning, der ellers var advaret om.

Det kræver ledelse. Endda god ledelse. Det er bevist, at det lader sig gøre. Og dén succes forpligter.

Af Thomas Gajhede, chefkonsulent i Mercuri Urval.

BRANCHENYT
Læs også