Gammel Opinion
Mine nyheder

Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.

Du har ingen overvågninger endnu

Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.

Udsigten for global vækst er moderat

Status: BNP-væksten for 1. kvartal fra en lang række vigtige økonomier er kommet, og de viser stabilitet, dog med flere overraskelser.

Kina

En meget interessant udvikling, som vi observerer i Kina, er industrisektorens stigende tro på fremtiden. Forskellige forventningsindeks har specielt det seneste halve år peget på mere optimisme, end de fleste vestlige økonomer fornemmer omkring Kina.

I en lang periode har virksomheder nedbragt deres lagre, ligesom man har forsøgt virksomheder alle steder i verden. Det medførte bl.a. prisfaldet på råvarer gennem halvandet år. Men nu er der så meget tro på fremtiden hos et stigende antal virksomheder i Kina, at de igen producerer mere, til lager. Samtidig bemærker jeg, at en af de mest negative faktorer i de månedlige PMI undersøgelser, er forventningerne til eksporten. Noget tyder på, at virksomhederne har en stigende forventning til hjemmemarkedet.

Det korresponderer med, at Kinas BNP-vækst landede på de forventede 6,7 pct. i årets 1. kvartal. Det kan diskuteres, hvad den helt præcise vækst er. men udviklingen har tydeligvis ført til, at finansmarkedet ikke længere frygter en ”hård landing” i Kinas økonomi.

Det har allerede ført til spekulation i råvarer i Kina, men den underlæggende stigende efterspørgsel er naturligvis ganske interessant for råvaremarkedet.

Indien

Indien er det land blandt de store økonomier, hvor der er de største forventninger om en stigende BNP-vækst. Det skyldes delvist, at regeringen selv har indikeret meget ambitiøse vækstmål. Hvis man ser bort fra, at ingen økonomer tror på beregningen af landets BNP-vækst, når Indien naturligvis en høj vækst i år.

Gennem en længere periode har der dog været tørke i ca. 10 delstater, hvilket påvirker landbrugsproduktionen negativt. Det er endnu for tidligt at sige, hvor stor en effekt det har på BNP-væksten, fordi perioden med monsunregn forventes at begynde om ca. en måned.

De seneste to år har monsunen ikke været normal, og dermed var landbrugsproduktionen under gennemsnittet. Ved en normal monsunregn i år vil det automatisk give BNP-væksten et løft. Den usædvanligt strenge tørke i visse områder vil dog formentlig trække ned i dette års samlede landbrugsproduktion. Det kan regeringen naturligvis ikke gøre meget ved. Omvendt har man heller ikke finanspolitisk råderum til at kunne sætte yderligere initiativer i gang inden for øvrige sektorer, men fortsætter med en fokus på enkeltprojekter i stedet for store reformer.

Frankrig

Min holdning til Frankrigs økonomi har længe været, at den trækker eurozonens samlede vækst ned. Men resultatet efter 1. kvartal gør umiddelbart min forbeholdne indstilling til skamme.

Væksten blev højere end forventet, og fortsætter den gode udvikling, når Frankrig en BNP-vækst på 1,5 pct. i år. Desuden faldt antallet af arbejdsløse med 60.000 personer fra februar til marts, hvilket grafikken til venstre herunder viser. Gennem 15 år har Frankrig ikke oplevet så stort et fald på en måned. Man kan selvfølgelig sige, at arbejdsløsheden heller ikke har været så stor som nu gennem den periode. Det skal jo åbne muligheden for et stort fald, men alligevel er hele udviklingen bemærkelsesværdig.

Ifølge arbejdsminister Myriam El Khomri blev der ansat flere personer i mindre og mellemstore virksomheder. Det hænger godt sammen med en ny lov om løntilskud, hvilket jeg umiddelbart antager er en af forklaringerne og ikke pludselig høj vækst. Der mangler endnu yderligere data om arbejdsmarkedet fra 1. kvartal, som jeg dog mener er værd at studere, inden der festes.

Tyskland

Efter de overraskende gode BNP-væksttal for 1. kvartal fra både Frankrig og Spanien er der stor spænding om væksttallet fra Tyskland, der offentliggøres fredag den 13. maj. Den samlede BNP-vækst for eurozonen blev 0,6 pct. i 1. kvartal mod forventet 0,3 pct., hvilket også tyder godt for Tyskland.

Dog skal man huske, at denne gang har Eurostat offentliggjort det første estimat af væksten 30 dage efter kvartalets afslutning mod normalt 45 dage. Det øger usikkerheden om det første estimat af væksten, så revideringerne kan blive vigtige denne gang. Om væksten i Tyskland gennem årets første tre måneder har der også været usikkerhed, og derfor bliver næste fredag særdeles interessant. Jeg er ikke i tvivl om, at privatforbruget er forblevet meget robust. I 1. kvartal var der dog ret store udsving i den årlige ændring af detailsalget. Industrien har også oplevet uventede udsving, specielt i tilgangen af nye ordrer. Byggeriet burde derimod have bidraget positivt til væksten, men det er netop sektoren som har de største udsving i 1. kvartal grundet vinteren.

Derfor er selv den tyske BNP-vækst blevet usædvanligt spændende, hvor mange vel har en tro på et bedre tal end oprindeligt forventet.

USA

Finansmarkedet havde forventet en amerikansk BNP-vækst på 0,7 pct. i forhold til 4. kvartal 2015 – den blev dog kun 0,5 pct. Det var en skuffelse, men det har givet anledning til diskussion om målingerne i 1. kvartal generelt, fordi de svinger meget fra år til år. Men der er god grund til at give USA’s økonomi en ekstra overvejelse.

Sandheden er vel, at billedet er blandet, hvilket flere økonomiske nøgletal tyder på. Forbrugerne får en fordel gennem lavere oliepriser, og boligmarkedet har en vis styrke, men nogle tal er alligevel overraskende svage.

På arbejdsmarkedet begynder deltagelsesgraden nu at stige, hvilket er vigtigt. På den anden side laver den amerikanske centralbanks afdeling i St. Louis et langfristet indeks, der siden starten af året har indikeret en begyndende negativ udvikling på arbejdsmarkedet. USA har helt klart en rimelig vækst, men der er i stigende grad modsætninger i nøgletallene. Derfor er min holdning til USA fortsat, at det vækstbillede, som grafikken nedenfor til højre viser med en moderat og stabil vækst, er hvad der kan forventes i år.

Læs også