Gammel Opinion
Mine nyheder

Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.

Du har ingen overvågninger endnu

Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.

Skal man investere i råvarer?

Fra tid til anden bliver jeg spurgt, om man bør investere i råvarer. Jeg mødes oftest af flere argumentet herfor, hvoraf de fleste er dårligt funderede.

Det første argument kunne være, at råvarer er historisk billige, og at hvis de vender tilbage til en eller anden historisk gennemsnitspris, så vil man kunne skabe et stort afkast. Dette argument tager ikke højde for, at realprisen, dvs. justeret for inflation, har tenderet at falde næsten konstant. Ifølge The Economist har industrielle råvarer i reale termer tabt mere end 80 pct. af deres værdi siden 1845. Det svarer til et årligt realt afkast på -1 pct. Til sammenligning har aktiemarkedet i samme periode i givet et afkast på cirka 6 pct. - og dette har ofte været med en betragteligt lavere volatilitet. I denne forstand har råvarer derfor altid været historisk billige, idet de bliver ved med at falde i pris over det lange løb.

Et andet argument er, at der kun findes en begrænset mængde råvarer, og at menneskehedens stigende forbrug med tiden vil medføre knaphed, hvorfor prisen vil stige. Dette argument har man kunnet fremføre i flere hundrede år, og alligevel er priserne blevet ved med at falde. Det skyldes, at vi bliver bedre og bedre til at finde, udvinde og benytte råvarer på en mere og mere effektiv måde. Hvordan kunne prisen på råvarer ellers falde mere eller mindre konstant i flere hundrede år? På samme måde som landbruget er blevet mange gange mere effektivt over hundredevis af år (og i dag har færre ansatte end nogensinde), er eksempelvis mineudvinding også blevet det...

Læs også