Gammel Opinion
Mine nyheder

Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.

Du har ingen overvågninger endnu

Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.

Familieejede virksomheder betyder meget for Danmark

11 ud af de 20 største virksomheder målt på omsætning er unoterede aktier og udgør en væsentlig højere andel end fx i Sverige og England. Derfor er det meget problematisk, at store unoterede virksomheder ikke bliver omfattet af samme krav til revision som de børsnoterede.

Jyllands-Posten satte 12/5 fokus på, at regeringens forslag til implementering af EU-forordningen, der skal sikre revisorers uafhængighed, ikke lever op til sit formål. I artiklen pegede professor Bent Warming-Rasmussen på, at reglen om, at andre rådgivningsopgaver må udgøre op til 70 pct. af det honorar, som en revisor får for selve revisionen, er for højt og dermed skaber alvorlig tvivl om revisorers uafhængighed. Herudover påpegede Warming, at de store unoterede virksomheder er lige så vigtige for samfundet som de børsnoterede. Derfor er det problematisk, at de store unoterede virksomheder – herunder de familieejede – med den nye revisorlov ikke bliver underlagt samme krav til revision som de børsnoterede.

Dermed mister offentligheden muligheden for at føre kontrol med nogle af Danmarks mest betydningsfulde virksomheder.

Sagen blev vendt noget på hovedet i et opfølgende debatindlæg fra direktøren i Dansk Erhverv, Jens Klarskov, 13/5. Klarskov mener, at Jyllands-Posten klandrer Danmarks familieejede virksomheder for at have været skyld i finanskrisen.

En noget alternativ udlægning af sagen, må man sige – de danske familieejede virksomheder var selvfølgelig ikke skyld i finanskrisen. Men problemet med regeringens forslag til revisorloven er, at den fuldkommen glemmer formålet med, at vi nu er i gang med at implementere EU’s revisionsforordning i dansk lovgivning.

Væk med interessekonflikter

Formålet med EU-forordningen er at genskabe tilliden til virksomheders regnskaber efter finanskrisen ved bl.a. at styrke revisorers uafhængighed og udrydde interessekonflikter. Da de store unoterede virksomheder er lige så vigtige for Danmarks økonomi – og dermed i lige så høj grad af interesse for offentligheden – som de børsnoterede virksomheder, er der behov for, at de også omfattes af de skærpede regler. Et hurtigt kig på deres økonomiske styrke og antal ansatte er nok til at bekræfte dette.

11 ud af de 20 største virksomheder målt på omsætning er unoterede aktier og udgør en væsentlig højere andel end fx i Sverige og England. Pensionskasserne tegner sig for meget store ejerandele i unoterede aktier. Derfor er det meget problematisk, at store unoterede virksomheder ikke bliver omfattet af samme krav til revision som de børsnoterede.

Det handler på ingen måder om, at store unoterede virksomheder, herunder familieejede, ikke har styr på deres regnskaber, men om at vi i Danmark anser vores store unoterede virksomheder for meget vigtige. Derfor er det vigtigt, at tilliden til deres regnskaber er lige så høj, som den er til de børsnoterede virksomheders regnskaber. Det sikrer regeringens forslag til en ny revisorlov desværre ikke.

Af Mette Reissmann, medlem af Folketingets erhvervs- og vækstudvalg (S).

Læs også