Gammel Opinion
Mine nyheder

Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.

Du har ingen overvågninger endnu

Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.

Risikokommentar: Forbrugerne vinder den globale fest

Den globale vækst i 1. kvartal viste en pil opad, og forbrugerne har det på globalt plan stadig fint med at fylde ekstra i indkøbsposerne, hvilket også er nødvendigt for at holde væksten oppe.

 

Kina: Juni byder på en ganske spændende afgørelse for investorer, der har interesse i Kina. Firmaet MSCI, der er kendt for sine ledende aktieindeks, beslutter i denne måned, om kinesiske A-aktier skal optages i det globale MSCI Emerging Market-aktieindeks. Indekset indeholder i forvejen kinesiske virksomheder, der er noteret på børser uden for Kina. Det springende punkt er, om Kinas indenlandske A-aktiemarked også skal inkluderes. Til den vurdering spørger MSCI en lang række af de store internationale kapitalforvaltere. I denne uge udtalte den amerikanske storbank Citibank, at man ser 51 pct. sandsynlighed for, at det sker nu. Den amerikanske investeringsbank Goldman Sachs mener, at chancen er 70 pct. Dog bliver optagelsen blot et lille første skridt med 1,1 pct. allokeret til det indenlandske A-aktiemarked. Ville MSCI lave den fulde allokation baseret på markedsværdien af Kinas A-aktiemarked, skulle andelen i MSCI EM-indekset være på 18,2 pct. kinesiske A-aktier. Hertil kommer kinesiske aktier noteret uden for Kina, hvilket ville give en samlet vægt på 39,9 pct. af kinesiske virksomheder i indekset. Set i dette langfristede perspektiv er beslutningen hos MSCI interessant.

Indien: Målt på BNP-vækst overraskede Indien positivt i 1. kvartal. Væksten blev beregnet til 7,9 pct. om året mod en forventning på 7,5 pct.

Dog er der stadig bred enighed blandt en række økonomer om, at den reelle BNP-vækst er lavere. At Indien har en høj BNP-vækst, er helt uden tvivl, men den knap så høje reelle vækst er PMI-indekset for produktionsvirksomheder i grafikken herunder øverst en indikation på. I maj var indekset på 50,7 og dermed stadig over indeks 50, hvilket grundlæggende betyder en vis form for ekspansion. Det er marginalt højere end i april, men et niveauskifte ned fra resultaterne i 1. kvartal. Også i Indien har industrisektoren en udfordring, da den årlige ændring i industriproduktionen har ligget omkring nul i dette års første måneder. Det viser, at premierminister Modis satsning på industriproduktion ikke slår igennem. Desuden tager jeg det som et tegn på, at Indiens industrisektor er lige så afhængig af den globale udvikling, som man er i andre lande. Derfor skal den høje vækst baseres på indenlandsk efterspørgsel, vækst i servicesektoren og landbruget, hvilket har sin berettigelse, men også sine udfordringer.

Tyskland: Det tyske arbejdsmarked viste endnu engang i maj en imponerende styrke med et større fald i antal arbejdsløse end forventet. Arbejdsløshedsprocenten på 6,1 pct. er dermed den laveste siden den tyske genforening. Selve arbejdsløshedsprocenten stiger eventuelt i løbet af 2016, hvilket blot skyldes, at de mange flygtninge kommer ind på arbejdsmarkedet. Men selv den tyske økonomi er præget af ”makroøkonomisk globalisering” med de samme tendenser, som man oplever i en række lande. Byggesektoren vedbliver med at være en magnet for investeringer, hvilket jeg fortsat finder bekymrende, da det skyldes de for lave renter i forhold til Tysklands økonomiske vækst. At privatforbruget stadig er i god gænge, er kun glædeligt, men det følger den globale trend. Selv de berømte tyske virksomheder følger den globale udvikling, men med risiko for, at det er på den beskedne måde. I dette kvartal er jeg meget opmærksom på, om den årlige ændring i tysk industriproduktion går mod nul igen, hvilket der kommer en første indikation af på tirsdag.

Storbritannien: Den engelske Brexit-afstemning finder sted om tre uger, og noget tyder på, at nervøsiteten alligevel vokser sig større i finansmarkedet.

De seneste måneder har finansmarkedet været mere afventende på afstemningen end decideret nervøst. Selvom mange meningsmålinger ikke har kunnet pege på nogen klar vinder af afstemningen, har der primært været en overvægt i retning af, at Storbritannien forbliver i EU.

Onsdag blev valutamarkedet dog rystet af en eksplosiv stigning i volatiliteten for en måneds optionskontrakter for pund mod dollar.

Volatiliteten er typisk det vigtigste parameter når man skal beregne prisen for en forsikring, som en option er, hvis man køber den.

Grundet to meningsmålinger, der viste et flertal for at forlade EU, steg volatiliteten fra 12 til 20. Det er en helt enorm stigning for optionskontrakter med en måneds løbetid.

Skal jeg sammenligne med, hvad jeg har oplevet i valutamarkedet de seneste 30 år, kan jeg mindes det, der har fundet sted ved store devalueringer, sammenbrud i EMS-systemet etc. Der kommer formentlig meningsmålinger, som peger i den anden retning, men onsdag ringede klokken for nogle uger med forhøjet nervøsitet i Londons finanshuse.

USA: Også i USA er det forbrugerne og byggesektoren, der giver økonomien fremdrift.

Længe har det været min holdning, at netop privatforbruget vil udvise en overraskende styrke. Hvorimod f.eks. erhvervslivets investeringer og overskud ikke bidrager til BNP-væksten, som det historisk har været tilfældet.

Grafikken viser springet i forbruget og detailsalget i april, som har glædet mange økonomer. Jeg hæfter mig lige så meget ved det samlede niveauskifte så vidt i år set i forhold til sidste år. Stigningen og robustheden er ikke så udpræget som i 2014 og derfor ikke overmåde stærk. Dog er det nok til, at USA ikke ryger i nogen recession, men tværtimod kommer den næste rentestigning på tegnebrættet hos den amerikanske centralbank. Jeg vurderer, at det havde været god timing her i juni, men det gør man næppe lige før Brexit-afstemningen.

Derfor er en amerikansk rentestigning mere sandsynlig i juli, med mindre briterne stemmer for at forlade EU – for i givet fald ved ingen, hvordan finansmarkederne ser ud – selv de største centralbankchefer bliver holdt i spænding indimellem.

Lundgreen’s Capital rådgiver formuende kunder, virksomheder og kommuner i ind- og udland. Firmaet er repræsenteret i Danmark og Kina. Lundgreen’s Capital driver desuden investeringsforeningen Lundgreen’s China Fund, som investerer i kinesiske aktier og obligationer. Omtales et selskab, som Lundgreens China Fund har investeret i, vil dette fremgå tydeligt af klummen.

BRANCHENYT
Læs også