Opinion
Mine nyheder

Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.

Du har ingen overvågninger endnu

Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.

0

De fatale fejl

Kommentar: Man skal ikke tage fejl af, at der er megen læring at hente i de fatale fejltagelser.

Der er to forestillinger om fejl, som florerer i vidt omfang. Den ene er, at fejltagelser er godt, for det viser, at man også tør forsøge noget nyt eller bryde grænser. Den anden er, at vi lærer af fejltagelser, så derfor er fejl faktisk acceptable.

Imidlertid er begge forestillinger kun delvis korrekte. For der er masser af fejltagelser, som ikke nødvendigvis er knyttet til det at forsøge. Ja, faktisk kan det hævdes, at mange fejltagelser blot er ”fejltagelser”, fordi personen eller virksomheden ikke tænker sig om.

Se blot på den politiske verden, der er spækket med fejltagelser, som f.eks. det seneste, hvor en politiker brugte en særlig (og ikke acceptabel) betegnelse for den nuværende amerikanske præsident. Eller virksomhedsverdenen, hvor en kreditforening for nylig bommede i sin udmelding om gebyrsatser.

Begge eksempler ikke just ”grænsebrydende,” men blot eksempler på, at fejltagelsen primært skyldtes, at personen eller virksomheden ikke tænkte sig godt nok om. Og samtidig illustrerer de også, hvilken effekt fejltagelser kan skabe. For i begge tilfælde resulterede de i en voldsom mediestorm og et medlemsoprør, som ikke just virkede fremmende for hverken personens eller organisationen image.

Den anden forestilling om, at vi lærer af vores fejl er også kun delvis korrekt. For hvis vi virkelig gjorde dette, måtte det forventes at fejlraten på de samme ting blev nedsat betydeligt. Men det er desværre langtfra tilfældet.

Således er succesraten for forandringsprojekter og M&A-aktiviteter kun fortsat omkring 50 pct., og det til trods for, at begge temaerne har stået på dagsordenen i mange år, samt at der er gennemført mange forandringsprojekter og transaktioner af personer og organisationer, som også har prøvet det flere gange.

Se blot på den politiske verden, der er spækket med fejltagelser.

Flemming Poulfelt

Mange andre eksempler kan findes, som f.eks., at en given leder ikke lytter nok til trods for, at han/hun har fået meldinger om dette talrige gange, eller at en medarbejder ikke er omhyggeligt nok i sit arbejde, selv om det er blevet påpeget i adskillige situationer, at noget skulle ændres.

Med andre ord synes læringen derfor ikke at være så fremherskende, som antaget. Og det flugter med den analyse, der blev udarbejdet i forbindelse med VL Døgnet i 2015 om Ny dansk ledelse, hvor en af konklusionerne var, at (for) mange virksomheder ikke besidder en effektiv læringskultur.

Det centrale spørgsmål er derfor, hvad der kan gøres for at reducere fejl og fremme læring? Uden at det skal fremstå som ”Dr. Browns wonderdrugs for all diseases” skal der peges på følgende potentielle tiltag:

For det første drejer det sig ikke nødvendigvis om at skabe en nul-fejls kultur, men mere om at sikre en holdning til at fejl kan reduceres, hvis man tænker sig om og forbereder sig ordentligt. Med andre ord at etablere en slags ”anti-fejl-mindset.”

For det andet drejer det sig om at få etableret en rytmik i organisationen, der indebærer, at når fejl opstår, så igangsættes der (næsten) automatisk en række refleksioner om, hvorfor skete det, hvad kan man lære heraf, og hvordan kan man i fremtiden sikre en lavere fejlrate på det pågældende felt.

Med henblik på at udvikle denne anti-fejl kultur kan det samtidig foreslås, at der etableres et par fejlmål. Og for at begynde lavpraktisk kunne følgende proces relativt let igangsættes i mange virksomheder og organisationer, nemlig i form af at finde en række fejl og på dette grundlag udvinde læringen heraf. Det kan f.eks. finde sted på tre niveauer nemlig på det individuelle, på team- eller afdelingsniveau og på virksomhedsniveau

Hvis man alle steder bevidst går efter at sikre læring på basis af 1-3 fejltagelser inden for de seneste seks måneder ville alle parter helt sikkert blive klogere.

Og ligesom man i mange virksomheder gør en stor dyd ud af, at succeshistorier skal deles, kunne man overveje at indføre et tilsvarende princip for så vidt angår fejl, men især med fokus på læring for de implicerede fremadrettet. For man skal ikke tage fejl af, at der er megen læring at hente i de fatale fejltagelser.

BRANCHENYT
Læs også