Serier

Skal Lukas Graham kræve barselsrettigheder af Vega?

Der er et stort skifte undervejs på det danske arbejdsmarked. Det skal vi tale om nu, inden det river vores økonomi i stykker.

Det løse arbejdsmarked

Vi er på vej mod en tilstand, hvor begrebet lønmodtager ikke giver mening at skelne fra begrebet selvstændig. Forskellen er allerede i dag arbitrær. Man finder sammen i selskaber, fordi det kan være dyrt at handle sammen. Men i takt med, at det bliver billigere at finde hinanden – og det gør det hastigt med den teknologiske udvikling – så falder behovet for at organisere sig i selskaber.

En freelance translatør kan i dag nemt finde sine daglige arbejdsopgaver på freelanceportaler. Hun behøver ikke være ansat i et selskab og være afhængig af, at oversætterselskabet finder opgaver. En tømrer ansat af en tømrermester har valgt at outsource anskaffelsen af opgaver til sin mester. Han er altså også selvstændig. En del af en kæde af samhandel. Sådan er ethvert arbejdstager og arbejdsgiver forhold. Vores daglige arbejdsopgaver kommer altid til os via en platform...

Læs også
Top job