Opinion
Mine nyheder

Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.

Du har ingen overvågninger endnu

Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.

Cash is king – udbytte er klingende mønt

Klumme: Der er udsigt til en regulær pengeregn over de danske investorer i forbindelse med den nystartede regnskabssæson.

Foto: Philip Davali Foto: Philip Davali

Regnskabssæsonen er i gang, og selv om 2016 har været et meget specielt år, er der tegn på en sand pengeregn i form af udbytter til investorerne.

Nordea, som i den forgangne uge leverede et hæderligt regnskab trods væsentlig kundeafgang i Danmark og imageudfordringer oven på Panama-afsløringerne, hæver udbyttet en tand og udbetaler næsten 20 mia. kr. til aktionærerne.

Tryg Forsikring har i forbindelse med sin regnskabsrapportering meddelt, at man ændrer sin udbyttepolitik, så man for det første vil udlodde udbytte kvartalsvist mod tidligere halvårligt og for det andet alene vil præmiere aktionærerne med udbytte, hvor man tidligere fordelte præmieringen mellem udbytte og aktietilbagekøb. Endelig forventer Tryg at udlodde et ekstraordinært udbytte på 1 mia. kr. i 2017, dels fordi skadesforløbet har været begunstiget af en relativt mild vinter, og dels fordi man har haft en ekstraordinær avance ved salg af en domicilejendom i Norge.

De kommende regnskaber for de danske børsnoterede selskaber ventes samlet set også at vise et meget aktionærvenligt billede, når det gælder udbyttebetalinger.

InvesteringsFondsBranchen (IFB), som repræsenterer investeringsforeninger i Danmark, estimerer, at investeringsforeningerne vil udlodde ca. 21 mia. kr. i udbytte i foråret.

Samlet set er det således rigtig mange milliarder, som investorerne modtager fra deres investeringer i aktier og investeringsbeviser.

Som investor opnår man sit afkast enten direkte som udbytte eller indirekte som kursavance (eller tab).

Skattelovgivningen er kompliceret og afhængig af, om man investerer for private beskattede midler, via en pensionsordning eller via et selskab. I gamle dage var det for en privat investor en fordel at få sit afkast som kursavance frem for som udlodning pga. skattelovgivningen. For investeringer via pensionsordninger var det mindre afgørende.

Virksomhederne har altid en overvejelse om, hvorvidt de skal udlodde overskuddet til aktionærerne eller investere i virksomhedens vækst.

Tidligere var det almindeligt, at selv veletablerede børsnoterede selskaber rejste penge på børsen til ekspansion, men det ses sjældent i dag, hvilket egentlig er ærgerligt.

I dag sker det indirekte, ved at kapitalfonde køber selskaberne af børsen, foretager nogle investeringer og tager sig endog meget godt betalt, når de sender selskabet på børsen igen eller sælger det videre.

Udlodningen fra de børsnoterede selskaber har i mange år haft en tendens til at trække i retning af aktietilbagekøb, som både skaber en god efterspørgsel i aktiemarkedet efter selskabets aktie og derved stimulerer aktiekursen samt også forbedrer nøgletallene (pr. aktie).

Men udbytte løfter det direkte afkast.

Og mens obligationerne igennem efterhånden mange års lavrente-regime har leveret nær ved nul i afkast, har aktier med blot rimeligt udbytte været et attraktivt alternativ.

Så aktiernes og investeringsbevisernes udbytte har stille og roligt arbejdet sig op til at være en rigtig god konkurrent til de mere forsigtige obligationer, som så måske ikke er så forsigtige endda.

BRANCHENYT
Læs også