Gammel Opinion
Mine nyheder

Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.

Du har ingen overvågninger endnu

Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.

Køb, køb, køb - aktieanbefalinger savner logik

Trods historisk usikkerhed på aktiemarkedet er analytikerne rundhåndede med at stikke anbefalinger af navngivne aktier ud. Og denne ubalance er problematisk.

Aktiemarkedet er på den lange bane drevet af værdiskabelsen hos de børsnoterede virksomheder, men som Keynes sagde: »I det lange løb er vi alle døde.«

En aktie repræsenterer rent formelt et medejerskab af en virksomhed og giver dermed investoren ret til en forholdsmæssig andel af værdiskabelsen, hvilket teoretisk er det, som aktiekursen skal basere sig på. Men en aktie er også et værdipapir, hvis kurs fastsættes på basis af udbud og efterspørgsel, herunder også påvirket af udviklingen i værdiansættelsen af andre investeringsalternativer.

Når vi som i det aktuelle marked ser renten på obligationer meget nær nul og endda med risiko for kursfald, hvis centralbanken i USA som bebudet hæver renten, vil investorerne helt naturligt flytte deres investeringer fra obligationer til aktier.

Det har betydet nye rekorder på aktiemarkederne, især i USA, og der er tale om et P/E-niveau som forud for krakket i 1929. Mange advarer om den største usikkerhed på markederne, men virksomhederne har i den igangværende regnskabssæson generelt udvist ganske stærke resultater, ligesom de makroøkonomiske nøgletal understøtter, at den amerikanske økonomi er på vej frem.

På den korte bane er det – ud over renteudviklingen – især forventningerne til de børsnoterede selskaber, som driver kursudviklingen på aktierne.

Et interessant perspektiv i denne debat er, hvor meget analytikernes op- og nedjusteringer af kursmål og af anbefalinger fylder i nyhedsbilledet.

Nyhedsstrømmen er vigtig i den kortsigtede kursdannelse på aktierne, og der er en tendens til, at der bliver fokuseret mere på de hurtige nyheder, som kan føre til kortsigtede kursudsving frem for de fundamentale analyser af, hvad der på lang sigt kan føre til værdiskabelse.

En drivende faktor i denne tendens kan være pengeinstitutters og børsmægleres interesse i at skabe omsætning i værdipapirerne og dermed kurtage- og gebyrindtægter. Det er der meget fokus på, og bl.a. er der nye regler på vej, herunder om adskillelse af betaling for investeringsanalyser og værdipapirhandel samt for analytikeres udbredelse af køb- og salgsanbefaliger via medierne.

Et interessant perspektiv i denne debat er, hvor meget analytikernes op- og nedjusteringer af kursmål og af anbefalinger fylder i nyhedsbilledet.

Et eksempel på de indbyggede problemer, som en ukritisk videreformidling af analytikernes kursmål og anbefalinger bibringer, kan man finde i en ugentlig oversigt i Dagbladet Børsen, som med Bloomberg som kilde viser, hvordan anbefalingerne fra analytikerkorpset for C20-aktierne fordeler sig, og hvordan gennemsnittet af anbefalingerne samt kursmål ligger.

Trods historisk stor usikkerhed på aktiemarkedet, er der i gennemsnit positive anbefalinger på 15 af de 20 aktier i indekset. To aktier, nemlig Carlsberg og William Demant Holding, kommer i gennemsnit ud med en ”Hold”-anbefaling (A.P. Møller-Mærsk A-aktien analyseres ikke særskilt), mens to aktier, Chr. Hansen Holding og Novozymes, har en svag ”Reducer”-anbefaling.

Men at analytikerkorpsets anbefalinger i gennemsnit altid er positivt ”biased”, er et stort teoretisk problem: C20-aktierne kan jo samlet set ikke stige i forhold til C20-indekset. Det er forsætligt ”nonscense”.

I gennemsnit er anbefalingerne altså et ganske overbevisende ”Køb” for C20-indekset under ét. Stærkest ligger Pandora, hvor potentialet for kursmålet på 12 måneders sigt angives at være 31,6 pct. Næststærkest er Genmab, hvor 13 analytikere har ”Køb”, tre har ”Hold”, og kun to har ”Sælg”, men det bemærkelsesværdige er, at potentialet for kursmålet er negativt med 4,9 pct.! Også Jyske Bank og A.P. Møller-Mærsk, som begge i gennemsnit har en anbefaling på ”Køb” har negative potentialer i forhold til de gennemsnitlige kursmål på hhv. -7,6 pct. og -1,2 pct.

Teoretisk er der en mulighed for, at enkelte stærkt afvigende kursmål påvirker billedet, men normalt vil man udelukke sådanne. Det er i hvert fald forbundet med risiko at anvende den del af datamaterialet til investeringsbeslutninger, og hvis det ikke er skadeligt, er det i hvert fald ”nonscense” .

Men at analytikerkorpsets anbefalinger i gennemsnit altid er positivt ”biased”, er et stort teoretisk problem: C20-aktierne kan jo samlet set ikke stige i forhold til C20-indekset. Det er forsætligt ”nonscense”.

Peter Falk-Sørensen er direktør i og medstifter af analysevirksomheden Dansk Aktie Analyse A/S.

Læs også