Serier

Stop for åbenlys skattetænkning

Det store generationsskifte

Stig Holst Hartwig, administrerende direktør for revisionsselskabet BDO, fortæller i Jyllands-Posten 10/2, at selskabet er blevet overrasket over, at det efter 32 år nu er gået op for Skat, at reglerne om overdragelse af unoterede aktier har haft en »slagside«. Direktøren nævner, at selskabet aldrig har haft »skyldfølelse over at rådgive kunderne om reglen«, så de kunne slippe for skat ved aktieoverdragelse.

Når vi så beslutter os for at ændre reglerne nu, skyldes det, at Skatterådet i en ny afgørelse fastslår, at aktieindehaverne i den gældende lovgivning har et retskrav, der går ud over hovedformålet med lovgivningen.

Det er min opgave som politiker og minister at indrette lovgivningen så hensigtsmæssigt for samfundet, som det er muligt. I dette tilfælde er der blandt andet tale om eksempler på, at reglerne er blevet brugt til at overdrage aktier til 10 pct. af handelsværdien, så skattebetalingen blev reduceret voldsomt i forhold til, hvad den ville have været, hvis aktierne var handlet til handelsværdien.

En del af aktierne blev givet til et barn i udlandet, så gevinsten blev ført til udlandet uden nogen form for dansk beskatning. I en anden sag blev skattekursen af aktierne fastsat til 1 promille af værdien.

Unfair over for alle

Det er jo en åbenlys tænkning i at undgå skattebetaling. Altså helt undgå, ikke bare udskyde. Eller som en anden stor rådgivningsvirksomhed end BDO skriver i en orientering til sine kunder, så har »en lille gruppe af aggressive skatterådgivere forsøgt at bringe skattekursen i anvendelse i situationer, som aldrig har været tilsigtet.«

Det er ganske enkelt unfair over for alle dem, der betaler deres skat. Den skat, som jo altså bruges til at betale for vores samfunds velfærd, og som dem, der aggressivt undgår skatten, jo altså ikke bidrager til. Når så Skatterådet i en ny afgørelse fastslår retten til denne praksis ud fra den eksisterende lovgivning, skal jeg naturligvis handle, hvis jeg har mulighed for det.

Jeg er overbevist om, at BDO har haft en fornemmelse af, at en ændring kunne være på vej. I medierne gjorde både skatterådgivere og tænketanke sidste år opmærksom på, at Skat måske var ved at skærpe praksis ”ad bagdøren”. Det var Skat så ikke, men de har i januar i år gjort den politisk ansvarlige opmærksom på udviklingen.

Det kan da godt være, at den administrerende direktør for et af landets største revisionsselskaber synes, at vi bare skal lade stå til, når en regel bliver brugt mod hensigten og giver mulighed for at undgå skat eller føre formuer ud af landet uden beskatning. Jeg synes, at det ville være en politisk forsømmelse ikke at gøre noget, og jeg er glad for, at Skat har ageret proaktivt i dette spørgsmål.

Læs også
Top job