Serier

Nyt indgreb mod familievirksomheden

Det store generationsskifte

En ny lov er på vej gennem det politiske system, som vil skade muligheden for at fremtidssikre danske virksomheder. DI opfordrer derfor til at genoverveje lovudkastets udformning. Der lægges op til, at værdistigninger af arv eller gave fremover skal deles lige ved separation eller skilsmisse. Arvelader eller gavegiver vil derfor ikke som i dag kunne bestemme, at en eventuel værdistigning af arv eller gave skal være modtagerens særeje.

Lovudkastet er blevet til efter mere end fem års udvalgsarbejde – ikke desto mindre har der tilsyneladende ikke været nok fokus på, at dette vil skade fremtidssikringen af danske familievirksomheder og dermed arbejdspladser.

Hvis en datter eller en søn overtager en familieejet virksomhed til en værdi af 10 mio. kr., og virksomhedens værdi stiger til 25 mio. kr., skal værdistigningen på 15 mio. kr. altså deles lige ved separation eller skilsmisse, medmindre ægtefællerne indgår en ægtepagt om det modsatte.

De færreste virksomhedsejere kan betale så mange penge af egen lomme, og derfor vil pengene i praksis skulle findes i virksomheden. Det er imidlertid også langt fra alle virksomheder, der har så store frie pengereserver. Dette gælder så meget desto mere for familieejede virksomheder, da generationsskifter ofte belaster virksomhedens pengereserver betydeligt.

Forslaget kan derfor have som konsekvens, at en ægtefælle er nødt til at tilbyde den anden ægtefælle aktier i virksomheden. Det giver sig selv, at det er uholdbart at give medbestemmelse i virksomheden til en ægtefælle, som forholdet til er forlist.

Lovudkastet kommer i kølvandet af en regeringsbeslutning om, at de familieejede virksomheder ikke længere kan værdiansætte aktierne efter den såkaldte formueskattekurs i forbindelse med generationsskifter. Ejerne kan derfor nu se frem til at skulle betale arveafgift af et i nogle tilfælde markant højere beløb, end de over 30 år gamle regler har tilsagt. Hertil kommer, at virksomhederne ikke som tidligere har sikkerhed for, at Skat vil acceptere den vurdering, regnereglerne kommer frem til – og så bliver det op til virksomheden at modbevise Skat.

Familieejede virksomheder er således under pres fra flere fronter. Det er ødelæggende for Danmarks flere end 60.000 familieejede virksomheder, som udgør rygraden i Danmarks erhvervsliv. Flere end 20.000 af dem står foran et generationsskifte inden for de næste 10 år, og derfor er det afgørende, at vi sikrer gode rammer for en smertefri overgang til næste generation.

Gør vi ikke det, risikerer familieejede virksomheder at blive drænet unødigt for ressourcer, hvilket kan medføre tab af arbejdspladser.

Læs også
Top job