Privatøkonomi
Mine nyheder

Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.

Du har ingen overvågninger endnu

Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.

0

Home kritiserer stramninger på boligmarkedet i København og Aarhus

Finanstilsynets forslag til stramninger på boligmarkedet i København og Aarhus er på flere områder for vidtgående, mener ejendomsmæglerkæden Home.

Foto: Jens Dresling

Brandmurene, som Finanstilsynet vil have bygget omkring boligmarkedet i København og Aarhus, kan blive så høje, at unge boligkøbere får mere end svært ved at få en fod indenfor på markedet.

Sådan lyder det fra ejendomsmæglerkæden Home, der nu kritiserer Finanstilsynets bebudede stramning på boligmarkedet i København og Aarhus for at være for vidtgående på flere områder.

»Det er vores opfattelse, at vejledningen i sin nuværende udformning er mindre godt timet, og at den også rammer skævt. De foreslåede stramninger vil især ramme de yngre boligkøbere uretfærdigt hårdt og reelt gøre landets største byer til lukket land for mange af dem,« siger Mads Ellegaard, relationschef i Home.

Tilsynets stramninger
Den 7 punkters vejledning om forsigtighed i kreditvurderingen ved belåning af boliger i vækstområder mv.
  1. Ved lån med variabel rente skal vurderingen af kundens rådighedsbeløb ske ud fra en fast rente, der er 1 procentpoint højere end den aktuelle faste rente, dog minimum 4 pct., og med afvikling over højst 30 år. Det skal sikre, at kunder med et begrænset rådighedsbeløb ikke løber en for stor risiko for stigninger i ydelsen.
  2. Ved bevilling af lån til andelsboligkøb skal andelsboligforeningens eventuelt variabelt forrentede gæld stresstestes med en fast rente, der er 1 procentpoint højere end den aktuelle faste rente, dog minimum 4 pct. Ved beregning af rådighedsbeløb skal der tages højde for kundens forholdsmæssige andel af rentedifferencen.
  3. Kunder med negativ formue skal afvikle på gælden ud fra en ydelse, der svarer til en afvikling over højst 30 år med den faste rente på bevillingstidspunktet, dog mindst 4 pct.
  4. Kunder med høj gældsfaktor (mellem 4 og 5 gange husstandsindkomsten) skal have positiv formue, selv i tilfælde af et fald på 10 pct. i boligens værdi. Kunder med en gearing over 5 skal have positiv formue, selv i tilfælde af et fald på 25 pct. i boligens værdi. Unge under uddannelse med høj jobsikkerhed kan undtages, hvis gældsfaktoren efter endt uddannelse nedbringes til højst 4. Andre kunder med høj jobsikkerhed kan undtages, hvis de har valgt fast rente og afdrag på realkreditlånet.
  5. Hvis kunden køber en ny bolig, inden den gamle er solgt, skal kunden kunne betale renter og afdrag på begge boliger, indtil instituttet forventer, at den gamle bolig er solgt, dog minimum i 6 måneder. Hvis en kunde efter boligkøb har mere end to boliger, skal kunden kunne betale renter og afdrag på alle boligerne i den periode, kunderne forventes at eje boligerne, dog minimum i 12 måneder.
  6. Kundens rådighedsbeløb skal vurderes individuelt. Det er således ikke tilstrækkeligt, at rådighedsbeløbet ligger over instituttets minimumsgrænse. Dette er på linje med konklusionerne i rapporten fra Udvalg om finansiering af boliger og erhvervsejendomme i landdistrikter.
  7. Ved finansiering af andelsboliger skal instituttet gennemgå foreningens økonomi for at sikre, at der er tale om en sund forening. Herunder skal der tages højde for stigninger i boligafgiften som følge af udløb af afdragsfrihed på foreningens lån eller som følge af vedligeholdelse af ejendommen.

Finanstilsynet vil have strammere kreditgivningen over for såkaldte svage kunder i de to områder. Det skal ske igennem en ny vejledning, som er blevet sendt i høring. Vejledningen har til formål at sikre penge- og realkreditinstitutter og kunder imod risikoen for stigende renter og faldende boligpriser.

»Vejledningen skal mindske risikoen for, at der bliver ydet lån til de økonomisk set svageste kunder, som kan have svært ved at honorere lånene, hvis renterne stiger og priserne falder,« har Kristian Vie Madsen, vicedirektør i Finanstilsynet, tidligere forklaret til Finans.

Homes kritikpunkter

Dårlig timing: Home peger på, at priserne allerede er begyndt at aftage, og at interessen for at købe lejligheder og huse er aftaget de seneste måneder.

Geografisk slagside: Det er uhensigtsmæssigt at detailregulere et specifikt geografisk område, lyder det fra Home, som peger på, at der i Aarhus Kommune er eksempler på postnumre uden stor prisvækst. Dermed kan borgerne bliver forskelsbehandlet på grund af en kommunegrænse, lyder kritikken.

Regel på regel: Siden 1. november har det været et krav, boligkøberne skal kunne lægge 5 pct. i udbetaling. Det vil primært ramme førstegangskøbere, men effekten af denne stramning er endnu ikke kendt. Den nye vejledning vil gøre det endnu sværere for førstegangskøbere, inden det står klart, om 5 pct.-reglen er nok, mener Home.

Nye boliger på vej: I hovedstadsområdet og i Aarhus er der påbegyndt eller planlagt et stort antal nybyggerier, der enten er kommet på markedet eller er på vej på markedet. Det større udbud vil mindske risikoen for en boble, men det rummer en fare i sig selv, hvis der kommer et voksende udbud samtidig med et markant dyk i handlerne, advarer Home.

I Home er man overordnet enig i formålet med den nye vejledning fra Finanstilsynet, der skal sikre, at kreditgivningen i vækstområder er tilpas forsigtig. Men på fire punkter er der problemer med den nye vejligning, lyder det fra ejendomsmæglerkæden.

»Vi ønsker ikke at gøre os til dommer over, om yderligere stramninger generelt er nødvendige eller ej, men det er vores klare opfattelse, at der er risiko for, at det vil føre til markant færre handler, længere salgstider og faldende priser,« siger Mads Ellegaard.

Den nye vejledning er blevet sendt i høring, og svarfristen er onsdag. Det er usikkert, hvornår den kommende vejledning træder i kraft, men Finanstilsynet har tidligere meldt ud, at det ikke bliver inden udgangen af året.

BRANCHENYT
Læs også