Privatøkonomi
Mine nyheder

Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.

Du har ingen overvågninger endnu

Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.

0

Skat tvunget til at ændre praksis for lukrativ skatteordning

To afgørelser i Landsskatteretten kan gøre det lettere at blive tilknyttet forskerordningen.

Skat har tilsyneladende tolket reglerne for brugen af forskerordningen for stramt. Foto: Torben Åndahl

Det er blevet lidt lettere at benytte den attraktive forskerordning, som giver forskere og højtlønnede medarbejdere, som rekrutteres i udlandet, mulighed for at arbejde i Danmark på særligt gunstige vilkår.

Det kan blive konsekvensen af to sager, som konsulent- og revisionshuset Deloitte har vundet over de danske skattemyndigheder i Landsskatteretten.

Her blev det slået fast, at Skat har tolket reglerne for stramt, og at kontraktfejl- og mangler ikke udelukker udenlandsk arbejdskraft fra skatteordningen, der giver ret til den særligt lave skattesats på knap 32 pct.

»Det er i forskerordningens natur, at man gerne vil tiltrække udenlandsk arbejdskraft, og det bliver uden tvivl lettere med de nye afgørelser,« lyder det fra skatteekspert og director i Deloitte Jesper Demming, der sammen med en kollega har ført sagerne.

Forskerordningen
  • Forskere og højtlønnede medarbejdere, som du rekrutterer i udlandet, kan under visse betingelser vælge at betale en bruttoskat på 26 pct. + arbejdsmarkedsbidrag, i alt 31,92 pct. af lønnen i fem år.
  • Medarbejderen må ikke inden for de seneste ti år forud for ansættelsen have været fuldt skattepligtig til Danmark eller begrænset skattepligtig til Danmark af løn eller erhvervsindkomst m.v.
  • Medarbejderen skal indenfor kalenderåret i gennemsnit have en løn på minimum 62.300 kr. i 2016 (61.500 kr. 2015) pr. måned efter fradrag af ATP.
Kilde: Skat

De to sager har været undervejs i flere år.

Der har i begge tilfælde været tale om udenlandske medarbejdere, som er blevet udstationeret til Danmark fra den tidligere udenlandske arbejdsgiver.

Efter en afgørelse i Skatterådet i 2009 indførte Skat en mere snæver definition af, hvad der kan betragtes som en "dansk arbejdsgiver". Det førte til, at flere personer blev udelukket fra forskerordningen.

I de aktuelle sager var hovedargumenteret for Skats afslag, at der ikke fra begyndelsen var etableret et ansættelsesforhold, fordi den danske virksomhed ikke havde underskrevet kontrakten.

Medarbejderen var i det ene tilfælde blevet anmeldt til Erhvervsstyrelsen som administrerende direktør i det danske selskab, men det rakte i første omgang ikke som dokumentation, mente Skat.

Jeg vil tro, at der allerede i dag er 30 sager påklaget, men der vil ligge andre sager, som folk har opgivet, som måske kan blive revurderet.

Skatteekspert og director i Deloitte Jesper Demming

I Landsskatteretten var man dog af en anden opfattelse. Her fik Deloitte medhold, og det betyder, at Skat er tvunget til at revurdere sin opfattelse af, hvornår der reelt er tale om et ansættelsesforhold i en dansk virksomhed, og samtidig må man anlægge en mindre formalistisk tolkning af reglerne. Det mener Deloitte.

Det nye syn på området kan efter alt at dømme kaste flere sager af sig.

»Som vi vurderer det, vil der være sager, der kan genoptages. Jeg vil tro, at der allerede i dag er 30 sager påklaget, men der vil ligge andre sager, som folk har opgivet, som måske kan blive revurderet,« siger Jesper Demming.

Hos Skat har man endnu ikke taget stilling til, hvordan man vil gribe afgørelserne an.

»Skat har modtaget afgørelserne fra Landsskatteretten og er i gang med at vurdere konsekvenserne af afgørelserne og herunder spørgsmålet, om afgørelserne skal indbringes for domstolene,« lyder det i et skriftligt svar til Finans fra skattemyndigheden, der har tre måneder til at træffe en afgørelse.

BRANCHENYT
Læs også