Privatøkonomi
Mine nyheder

Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.

Du har ingen overvågninger endnu

Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.

0

Er du sur på dit realkreditinstitut? Dyrest at flytte flekslån

Utilfredse kunder bestormer Totalkredit, der ejes af Nykredit, efter bidragsforhøjelser.

Nykredit er kommet under voldsomt pres af utilfredse kunder efter markante bidragsforhøjelser.

Er en boligejer låst til sit realkreditinstitut, selv om han eller hun er utilfreds med forhøjelser af bidragssatserne? Det spørgsmål stiller mange kunder sig, efter at Totalkredit, der ejes af Nykredit, har hævet sine bidragssatser markant. Højeste bidragssats bliver således 2,70 pct.

Finans har talt med flere aktører i realkreditsektoren, og der tegner sig et entydigt billede.

Bedst stillet er boligejere med fast forrentede lån, der i forvejen overvejer at lave en låneomlægning. Den vil de med al sandsynlighed kunne foretage i et konkurrerende institut til samme pris og oveni få bidragsrabatten.

Værst stillet er boligejere med flekslån i begyndelsen af eller midt i en refinanseringsperiode af eksempelvis et F3- eller et F5-lån. De er nødt til at opsige lånet for at komme ud, og det kan man kun til dagskurs af hensyn til investorerne. Midt i forløbet kan den være et pænt stykke over 100, og dermed øges restgælden altså markant.

Samtidig skal man oprette et helt nyt lån i et andet institut, og dermed betale en ny omgang etableringsomkostninger. Selv om gode kunder formentlig vil kunne få rabat på etableringsomkostningerne, og selv om man kan genbruge stemplet, vil et sådant skifte blive så dyrt, at de fleste vil lade være.

Stiftelsesomkostninger på nyt F3-lån på 1 mio. kr.

Kurtage

1.539

Etableringsgebyr

3.000

Pantebrev og tinglysningsgebyr

3.600

Tinglysningsafgift til staten

15.400

Fast tinglysningsafgift til staten

1.660

Stiftelsesomkostninger i alt

25.199

Kilde: Realkredit Danmarks prisliste

Hvis man står over for en refinansiering, bliver det billigere. Her er der et indfrielsesgebyr på 750 kr. Flere institutter har gennemført kampagner, hvor man gratis kunne blive ny kunde og få overført sit realkreditlån.

Hvis man skal oprette et nyt flekslån på 1 mio. kr. i Realkredit Danmark, koster det godt 25.000 kr. Heraf er de 15.400 kr. den obligatoriske tinglysningsafgift til staten på 1,5 pct. af lånebeløbet. Denne afgift kan dog genbruges, når man lægger om. Reelt sker der en modregning. Tilbage er der altså ca. 10.000 kr. i omkostninger.

Gode kunder vil ofte kunne forhandle omkostningerne ned.

Det er ikke så normalt at skifte realkreditinstitut i Danmark. I en rapport, som blev offentliggjort af Erhvervs- og Vækstministeriet i 2014, blev det slået fast, at kun ca. 10 pct. af boligkunderne havde valgt at skifte i forbindelse med en låneomlægning.

Samme rapport konkluderede også, at udgifterne ved at skifte ikke var specielt høje. De kurstab, som kunderne måtte lide ved et skifte, ender jo ikke i realkreditinstitutternes lommer. Det blev dog bemærket, at mulighederne for at sammenligne priserne ikke var specielt høj, ikke mindst fordi der vil være boligejere, som via et helkundeforhold i en bank har adgang til yderligere rabatter.

BRANCHENYT
Læs også