Privatøkonomi
Mine nyheder

Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.

Du har ingen overvågninger endnu

Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.

0

Ny afgørelse: Banker må ikke forhøje renten uden grund

Nykredit Bank skal annullere renteforhøjelse for kunde.

Aftaler, der indgås med banken, er bindende både for kunderne og banken. Foto: Colourbox

Bankerne kan ikke uden videre fjerne de goder, som de på et tidspunkt har givet deres kunder. En sådan forringelse kan ikke ske uden grund, fastslår en kendelse fra Pengeinstitutankenævnet.

En kunde i Nykredit Bank har således fået medhold i, at banken ikke måtte opkræve en ekstra rente på 2 pct., og dermed skal han have penge tilbage fra banken.

Kunden oprettede en friværdikonto på 400.000 kr. i Nykredit Bank i 2014. Renten blev sat til 3,75 pct. om året. Der var tale om en ekstraordinær god rente, fordi der i kundens familie var en person med en stor formue. Det normale rentespænd for en sådan konto er ellers mellem 5,75 og 9,00 pct.

I betingelserne for kontoen stod der, at renten kunne ændres med en måneds varsel, når:

  • Markedsmæssige forhold kunne begrunde det.
  • Nykredit vurderede det nødvendigt af forretningsmæssige årsager.

I marts 2015 fik kunden at vide, at renten skulle stige med 2 pct. point til 5,75 pct. Men det ville kunden ikke finde sig i, og sagen endte i Pengeinstitutankenævnet. Kunden mente bl.a., at han netop havde valgt Nykredit Bank på grund af renterabatten.

Nykredit mente til gengæld, at ændringerne var sket i overensstemmelse med aftalegrundlaget, og at banken havde ret til at ændre sit kundeprogram, som kunden var en del af.

Den del af det er Pengeinstitutankenævnet enig i.

Men den renterabat, som kunden havde forhandlet sig frem til, gælder stadig. Der er nemlig ikke sket så store ændringer i kundeforholdet, at renten umiddelbart kan hæves.

Nykredit Bank skal derfor annullere renteforhøjelsen og kompensere kunden. Det sidste sker ved at reducere i restgælden for kreditten.

BRANCHENYT
Læs også