Privatøkonomi
Mine nyheder

Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.

Du har ingen overvågninger endnu

Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.

0

Ejere af lejligheder løber større renterisiko end parcelhusejere

Prisudviklingen på boligmarkedet påvirkes i høj grad af renterisikoen.

Ejere af lejligheder løber større risiko end andre boligejere. Det kan have smittet af på priserne. Foto: Lars Krabbe

Lysten til flekslån og afdragsfrihed er langt større hos ejere af lejligheder end hos parcelhusejere, viser en analyse fra Realkredit Danmark.

Risikovilligheden kan have forplantet sig til priserne. I hvert fald er det påfaldende, at lejlighederne er steget mere i pris end parcelhusene.

Realkreditlån med kort variabel rente i form af F1 og FlexKort udgør 18,3 pct. af udlånet til ejerlejligheder og 15,2 pct. for parcelhuse. F3- og F4-lån fylder 3 pct.-point mere af udlånet til ejerlejligheder end til parcelhuse. Fast forrentede lån og lån med renteloft udgør 40 pct. på parcelhusmarkedet, mens andelen kun er 33,6 pct. på markedet for ejerlejligheder.

Der er også forskel på lysten til afdragsfrihed. 54,3 pct. af det afdragsfrie udlån går til ejerlejligheder og 48,8 pct. til parcelhuse.

»Selv om der ikke er en verden til forskel i adfærden blandt låntagerne, understreger tallene trods alt, at renteændringer i højere grad slår igennem på markedet for ejerlejligheder frem for parcelhuse,« siger cheføkonom i Realkredit Danmark, Christian Hilligsøe Heinig.

For tallene understreger, at større renteændringer vil få mærkbare konsekvenser for mange boligejeres privatøkonomi, da der ikke er noget afdrag som buffer på mange af de variabelt forrentede lån.

»Det gælder ikke kun for ejere af lejligheder i København og Aarhus, men for boligmarkedet generelt. Heldigvis har flere undersøgelser – heriblandt undersøgelser fra Nationalbanken – dokumenteret, at boligejerne generelt har en fornuftig privatøkonomi, og at der overordnet set er en solid buffer til at håndtere rentestigninger,« siger han.

Markedet for ejerlejligheder har i høj grad fyldt godt op i boligdebatterne de senere år. Der har været fokus på de kraftige prisstigninger og risikoen for en boligprisboble. Set siden begyndelsen af 2012 er priserne i København steget med små 50 pct., mens de i Aarhus er steget med 25 pct. Til sammenligning er huspriserne på landsplan steget med 13 pct.

Den udvikling er der primært tre forklaringer på:

  • Den demografiske udvikling betyder, at boligsøgende i høj grad har søgt mod landets største byer med mange lejligheder.
  • Københavnsområdet har klaret sig væsentligt bedre rent økonomisk i forhold til resten af landet, og det afspejler sig også i en højere indkomstvækst hos boligejerne i København i forhold til både Aarhus og resten af landet.
  • Rentefølsomheden. De senere års rentefald og meget lave renter har givet en relativt større vitaminindsprøjtning til markedet for ejerlejligheder. Det skyldes blandt andet, at der typisk er flere førstegangskøbere på markedet for ejerlejligheder, relativt høje kvadratmeterpriser sammenlignet med landsgennemsnittet og gearingen – forholdet mellem indkomst og gæld – er ofte højere end på parcelhusmarkedet.

Størrelsen af det gennemsnitlige realkreditudlån pr. ejerlejlighed i København, er ca. 1.495.000 kr. mod 1.190.000 kr. i Aarhus – altså godt 25 pct. højere i København.

»Det er ikke overraskende med tanke på de generelt højere priser på ejerlejligheder i København, og det trækker som nævnt helt automatisk i retning af en større rentefølsomhed,« konstaterer Christian Hilligsøe Heinig.

BRANCHENYT
Læs også