Gammel Privatøkonomi
Mine nyheder

Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.

Du har ingen overvågninger endnu

Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.

Boligejere løber større renterisiko end før finanskrisen

For stor rentefølsomhed kan gøre boligejerne sårbare.

Den historisk lave rente har fristet mange boligejere til at tage flekslån i stedet for lån med fast rente. Foto: Lars Krabbe

Flere boligejere har de senere år valgt lån med fast rente, men der er stadig en stor del med variable lån. Sammenligner man med 2006, der var året, lige inden boligboblen bristede, ser billedet sådan ud: Andelen af variabelt forrentede lån målt på obligationsrestgæld er steget 13,8 pct.-point siden 2. kvartal 2006 og 16,06 pct.-point siden 2. kvartal 2007.

»Rentefølsomheden er derfor blevet større, siden boligboblen bristede tilbage i 00’erne. Det er en udvikling, der vækker bekymring blandt diverse økonomer og eksperter,« siger afdelingsdirektør i BRFkredit Mikkel Høegh.

I 3. kvartal 2016 bestod 61,36 pct. af realkredittens obligationsrestgæld af variabelt forrentede lån.

Den høje rentefølsomhed kan blive et stort problem, hvis renterne stiger hurtigt. Det kan ske eksempelvis i forbindelse med valutakriser. Der er dog også den positive side, at boligejerne hurtigt får glæde af, at renterne falder igen, når situationen normaliseres. Den situation er flekslånerne i nu med rekordlave renter.

De lave renter medfører høje afdrag, og det betyder, at boligejerne med variabelt forrentede lån høvler af gælden.

Mikkel Høegh, afdelingsdirektør, BRFkredit

»Kommer den stigende rente derimod som følge af højere vækst, bedre beskæftigelse og dermed tiltagende inflation, er det næppe et problem, idet boligejerne i den situation også vil opleve stigende indkomster,« mener Mikkel Høegh.

Den lave rente betyder, at boligejerne har råd til at optage en større gæld. Bekymringen for den øgede gæld skal findes i, at der generelt er en stor rentefølsomhed.

»Når det er sagt, er udviklingen, at flere udnytter den lave rente og binder renten i længere tid. Andelen af afdragsfrie lån er tilmed faldende. Dertil skal man også huske på, at de lave renter medfører høje afdrag, og det betyder, at boligejerne med variabelt forrentede lån høvler af gælden – og afdrag er netop et værn mod rentefølsomhed,« mener Mikkel Høegh.

De danske realkreditinstitutters kreditpolitik betyder, at boligejere med variabelt forrentede lån er blevet vurderet til at kunne betale et fast forrentet lån med afdrag. Der vil derfor være god plads i økonomien til en stigning i renten, hvis husstanden ikke er blevet ramt af arbejdsløshed eller andre økonomiske udfordringer i mellemtiden.

BRFkredit anbefaler ligesom andre realkreditinstitutter, at boligejerne udnytter den lave rente og sikrer sig mod stigninger i renten i længere tid. Det kan være ved at optage et fast forrentet lån, hvor renten ligger fast i hele lånets løbetid.

»Hvis boligejerne derimod er mere til variabelt forrentede lån, anbefaler vi at tage et F3 eller F5-lån – gerne med afdrag, så der er høvlet af restgælden, før lånet rentetilpasses, og det betyder, at rentefølsomheden mindskes. Et andet alternativ er at optage et lån med renteloft,« mener Mikkel Høegh

Læs også