Økonomi

Topøkonomer: Mangel på arbejdskraft vil udfordre væksten i 2018

Økonomien er langsomt på vej ned ad bakke, bl.a. fordi der i stigende grad kommer til at mangle arbejdskraft. Det vurderer en lang række økonomer i en rundspørge.

Der er ved at være mangel på arbejdskraft mange steder i landet, og det vil i stigende dæmpe væksten, vurderer økonomer. DALHOFF CASPER

Når det økonomiske opsving i 2018 går ind i sit sjette år, vil det efterhånden se noget slidt ud.

Væksten topper formodentlig allerede i år, og de næste to år bliver præget af en stadig større mangel på arbejdskraft. Sådan lyder det samstemmende fra en række økonomer.

»Opsvinget er ved at være træt. Vi mener, at det vil fortsætte, men at det løjer af fra nu af. Når vi kommer til 2019, kommer vi ned i slowmotion igen,« siger Niels Rønholt, cheføkonom i Jyske Bank.

De seneste prognoser fra landets største banker, interesseorganisationer, regeringen, Nationalbanken og de økonomiske vismænd tegner stort set det samme billede. Væksten i 2017 bliver omtrent på linje med eller lige over niveauet i 2016 - den højeste siden finanskrisen - men så falder den langsomt tilbage i 2018 og 2019.   

De seneste prognoser peger mod afmatning

BNP realvækst i pct.  2017 2018 2019
Jyske Bank 1,9 1,7 1,3
Danske Bank 2 1,9   -
Nordea 2,2 2   -
Sydbank 2 1,9   -
Regeringen 2 1,9 1,7
Nationalbanken 2,3 1,8 1,7
DØRS 2,3 2,3 2
Dansk Erhverv 2 1,8   -

Selvom opsvinget altså fortsætter, peger økonomerne på, at arbejdsmarkedet nu er ved at være suget tomt for den mest attraktive arbejdskraft. Det betyder, at virksomhederne i stigende grad må sige nej til ordrer.

Samtidig er der ikke noget, der tyder på, at hverken investeringer eller forbruget vil stige nævneværdigt de kommende år. Sammenlagt vil det lægge en dæmper på væksten.

Siden foråret 2013 er beskæftigelsen ifølge regeringen steget med 62.000 flere personer end arbejdsstyrken. De næste to år regner regeringen med, at tendensen fortsætter. Beskæftigelsen stiger således med 10.000 personer mere end arbejdsstyrken.

»Det ebber langsomt ud. Man er ved at have brugt den ledige kapacitet, der har været i økonomien,« siger Søren Kristensen, økonom hos Sydbank.

Regeringen er blevet kritiseret for at puste til ilden ved at føre en lempelig finanspolitik. Men man tager ifølge økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) situationen alvorligt. 

Næste år vil regeringen forsøge at skaffe flere hænder ved bl.a. at forhandle stramninger af SU-systemet, påpeger han.

»Der er ikke tegn på, at det hele brænder sammen, men der er stigende bekymring for, at der kommer til at mangle arbejdskraft. Der er en række ting, der gør, at dette er noget, man skal tage meget, meget alvorligt,« siger Simon Emil Ammitzbøll-Bille.

Læs også