Økonomi

En ud af tre danske virksomheder er klar til at skrue op for investeringerne

En tredjedel af de danske virksomheder forventer at øge investeringerne i 2018 sammenlignet med året før, viser ny undersøgelse fra Dansk Industri.

30 pct. af de danske virksomheder regner med, at de vil investere mere i 2018 end de gjorde i 2017, viser en ny rundspørge blandt næsten 600 medlemsvirksomheder i Dansk Industri (DI). Her ses DI's domicil på Rådhuspladsen i København. Arkivfoto: Asger Ryø Borberg

Hver tredje danske virksomhed er klar til at åbne pengepungen i det nye år og investere mere i nye maskiner, robotter og andre former for udstyr, end de gjorde i 2017.

Det viser Dansk Industris (DI) rundspørge blandt næsten 600 medlemsvirksomheder, der er blevet bedt om at vurdere deres forventninger til 2018.

»Det går fremad i Danmark på en lang række økonomiske parametre, men i forhold til investeringerne halter det stadig. Især blandt de små og mellemstore virksomheder,« siger Kent Damsgaard, direktør i DI.

30 pct. af de 584 virksomheder, der har deltaget i DI's rundspørge, svarer, at de forventer at investere mere i 2018, end de gjorde året før. Ved en lignende rundspørge sidste år var det 29 pct. af virksomhederne, der svarede, at de var klar til at investere mere i 2017, end de gjorde året før.

»Selv om en stor del af virksomhederne svarede sådan sidste år, har vi ikke rigtig kunnet se det slå igennem, når vi ser på investeringsniveauet her et år efter. Derfor krydser vi nu fingre for, at virksomhederne rent faktisk gør noget ved investeringerne,« siger Kent Damsgaard.

55 pct. af virksomhederne i rundspørgen svarer, at deres investeringer vil ligge på omtrent samme niveau som sidste år, mens 11 pct. svarer, at de forventer at investere mindre.

Ifølge Helge J. Pedersen, cheføkonom i Nordea, skyldes efterslæbet i investeringerne følgerne af den økonomiske krise, der ramte dansk økonomi i slutningen af 00'erne, og påvirkede virksomhederne flere år efter krisens afslutning.

»Finanskrisen var så dyb, at mange virksomheder havde overkapacitet, da de kom ud på den anden side. Derfor er det absolut positivt, hvis investeringerne stiger. Det er afgørende for produktiviteten på den længere bane, at virksomhederne investerer i ny teknologi, fordi det er med til at løfte det langsigtede vækstpotentiale i dansk økonomi,« siger han.

Las Olsen, cheføkonom i Danske Bank, er enig.

»Det er rigtig positivt, hvis virksomhederne begynder at investere mere. Indtil videre er opsvinget i dansk økonomi meget præget af, at der er flere, der arbejder mere. Men vi skulle også gerne have gang i mere produktivitet, og en af vejene dertil er at øge investeringerne,« siger han.

Det er især ny teknologi, nye maskiner samt forskning og udvikling, som virksomhederne vil skyde penge i.

59 pct. af servicevirksomhederne svarer, at de vil investere inden for netop det område, mens det for fremstillingsvirksomhedernes vedkommende er 67 pct.

Læs også