Økonomi

Nyhed: Lars Marcher støber fremtidens kugler for Ambus toprival. Nyhed: Dom bremser lukrativ skattefinte for arvinger. Nyhed: Jesper Buch køber sig ind i børnetøjsforhandler. Analyse: Dette er finansmarkedets største frygt lige nu.

Nordea: De gode tider ventes at fortsætte

Bruttoledigheden ventes at fortsætte med at falde, lyder det fra chefanalytiker i Nordea.

BIDSTRUP STINE

De gode tider ventes at fortsætte for økonomien i Danmark i de kommende år.

Det vurderer Nordeas chefanalytiker, Jan Størup Nielsen, i storbankens seneste økonomiske prognose - Economic Outlook.

Virksomhederne nyder godt af en øget aktivitet i den globale økonomi, og de danske forbrugere nyder godt af en større købekraft som følge af øget beskæftigelse, lave renteudgifter og en positiv reallønsudvikling, vurderer han.

Storbanken har ikke foretaget de store revideringer af de fire overordnede økonomiske nøgletal - BNP-vækst, inflation, bruttoledighed og privatforbrug - for indeværende år og næste år i forhold til forudsigelserne i den seneste prognose fra september.

I år ventes en BNP-vækst på 1,9 pct. - faldende til 1,7 pct. i 2019. At væksten ventes at falde en smule i forhold til de 2 pct., der blev resultatet i 2016 og 2017 (estimat), skyldes, at det bliver sværere og sværere at opretholde en så høj vækst, når kampen om de økonomiske ressourcer intensiveres.

Efter en lang periode - den længste siden midten af 1930'erne - med prisstigninger på under 1 pct. ventes inflationen stille og roligt at snige sig op til 1,2 pct. i år og 1,5 pct. til næste år.

Bruttoledigheden ventes at fortsætte med at falde og ses at nå ned på 100.000 i 2019.

Siden arbejdsmarkedet bundede i foråret 2013, er der kommet 170.000 flere i beskæftigelse, og frem mod 2019 ventes antallet af beskæftigede at være steget med yderligere 50.000 personer.

- Det betyder, at jobvæksten i det nuværende opsving samlet set vil være større end under højkonjunkturerne i 1990'erne og i midten af nullerne , vurderer Jan Størup Nielsen.

Da en betydelig del af den øgede beskæftigelse kommer fra en udvidelse af arbejdsstyrken, er arbejdsløsheden dog omkring 50.000 personer højere end den historiske bund i 2008.

Privatforbruget ventes at vokse med et par pct. både i år og næste år - stort set uændret fra september prognosen.

Usikkerheden i prognosen vurderer Nordea som balanceret, og banken ser på den negative side, at de lange renter stiger hurtigere og kraftigere end ventet.

- Det vil kunne påvirke vækstudsigterne negativt i kraft af en øget usikkerhed og faldende boligpriser, vurderer chefanalytikeren.

Der er dog også en mulighed for, at væksten kan overraske positivt og blive større, end Nordea har lagt op til i prognosen.

Det kan ske, da der både i virksomhederne og hos forbrugerne aktuelt er et meget stort opsparingsoverskud, der potentielt kan omsættes til øget forbrug og stigende investeringer.

Læs også