Økonomi

Et »powerhouse«: Dansk økonomi giver nabolande baghjul

Mens der var tilbagegang for Tyskland og Sverige på den økonomiske front, er dansk økonomi vokset mere end ventet i tredje kvartal.

Væksten i dansk økonomi har formentlig toppet, vurderer man i Handelsbanken. Foto: Stine Bidstrup Foto: Stine Bidstrup

Den danske økonomi klarer sig bedre end ventet, og den viser samtidig flere muskler end vores store nabolande. Bruttonationalproduktet (BNP) voksede med 0,7 pct. i tredje kvartal, hvor økonomerne ifølge Bloomberg ventede en vækst på 0,6 pct.

Det viser den første beregning af nationalregnskabet for tredje kvartal fra Danmarks Statistik.

»Fremgangen i tredje kvartal var bredt funderet, men var tydeligst i industri, erhvervsservice, handel og transport, hvorimod der var fald i landbrug og råstofindvinding,« skriver Danmarks Statistik.

I Handelsbanken betegner cheføkonom Jes Asmussen dagens tal som solide, og han betegner dansk økonomi som et »powerhouse« set i forhold til vores nabolande.

»BNP-væksten står i skærende kontrast til den mere negative udvikling vi så blandt flere af vores større nabolande, hvor det blandt andet blev til økonomisk tilbagegang i både Tyskland og Sverige,« skriver Jes Asmussen i en kommentar til tallene fra Danmarks Statistik.

Den danske vækst kunne dog ikke nå helt op på den amerikanske, der i tredje kvartal endte på 0,9 pct. Men sammenlignet med den europæiske vækst ligger Danmark altså i den gode ende, for væksten for i Europa endte på 0,3 pct.

Tallene skal dog tages med et gran salt, da usikkerheden generelt ligger på 0,5 pct.point. Dermed kan væksten i tredje kvartal altså vise sig at være noget lavere, når tallene bliver revideret. I Handelsbanken forventer man, at vi fremover skal indstille os på en lavere vækst.

»Vi venter, at væksten gradvist vil aftage yderligere i 2019 i takt med at den globale økonomi køler ned. For indeværende er der også fortsat tale om store risici for væksten i nedadgående retning, mens problemer med mangel på arbejdskraft på den kortere bane også ses som en udfordring,« skriver Jes Asmussen.

Læs også
Top job