Økonomi

København står nu for over en tredjedel af dansk økonomi

Siden 2007 er andelen af det danske bruttonationalprodukt, der skabes i København, steget betydeligt.

Foto: Gregers Tycho

København og Københavns omegn står nu for over en tredjedel af Danmarks bruttonationalprodukt, bnp.

Det er en mærkbar stigning siden 2007, skriver Danmarks Statistik.

- For ti år siden udgjorde bnp i de to landsdele samlet set 29 procent af Danmarks bnp. I 2017 var andelen vokset til 34 procent.

- Korrigeret for prisudvikling var bnp uden for København i 2017 på 2007-niveau, mens bnp i byen København og Københavns omegn var henholdsvis 20 og 29 procent højere end i 2007, skriver Danmarks Statistik.

bnp opgøres typisk som værdien af alle de varer og serviceydelser, der bliver produceret i et land, fratrukket værdien af de råvarer, der er blevet brugt til at producere dem.

Det er et af de mest brugte målepunkter for økonomisk udvikling.

Udviklingen er ifølge Danmarks Statistik båret af, at en større andel af Danmarks arbejdspladser ligger i og omkring København.

- Siden 2007 er antallet af beskæftigede i byen København steget med 45.000 personer, og i Københavns omegn er antallet af beskæftigede steget med 23.000 personer.

- Omvendt forholder det sig i det øvrige Danmark, hvor beskæftigelsen er faldet med 61.000 personer, skriver Danmarks Statistik.

Samtidig er produktiviteten - værdien skabt per arbejdstime - steget mere i København og omegn end i resten af landet.

- Der er flere grunde til den højere produktivitetsvækst i København, men en del af forklaringen kan være, at arbejdskraften er bedre uddannet, og at virksomhederne har investeret i mere effektive maskiner og it-udstyr.

- En anden årsag kan være den større og større geografiske koncentration af job og personer i København, skriver Danmarks Statistik.

Læs også
Top job