Økonomi
BREAKING

Økonom: Skuffelse i kinesisk vækst kan ryste finansielle markeder

Ifølge estimater venter økonomerne, at den kinesiske BNP-vækst for årets første tre måneder er endt på 6,3 pct. på årsbasis, hvilket er et fald i forhold til fjerde kvartal sidste år. Foto: AP

På det seneste har tegn på bedring i den kinesiske økonomi haft stor betydning for de finansielle markeder, og det fortsætter natten til onsdag, når der fra Kina blandt andet kommer tal for væksten i bruttonationalproduktet (BNP) i første kvartal.

Ifølge estimater indsamlet af Bloomberg News venter økonomerne, at den kinesiske BNP-vækst for årets første tre måneder er endt på 6,3 pct. på årsbasis. Det vil være et lille fald fra en vækst på 6,4 pct. i fjerde kvartal sidste år, hvilket var den laveste vækst på kvartalsbasis siden finanskrisen.

- Natten til onsdag vil der være stort fokus på kinesiske vækstsignaler, da den kinesiske økonomi i de seneste kvartaler er bremset op. Måske er der dog en vending på vej. Penge- og finanspolitiske stimuli og fremgang i handelsforhandlingerne med USA giver bedre udsigter for den kinesiske økonomi.

- Vi vurderer dog, at den kinesiske økonomi fortsat var været ramt af modvind i første kvartal, hvor vi venter en mindre opbremsning fra en årlig vækst på 6,4 pct. i fjerde kvartal til 6,3 pct. i første kvartal. Skuffer den økonomiske vækst, kan det medføre globale aktie- og rentefald, skriver makroanalytiker Mathias Rømer Sproegel fra Sydbank i en kommentar.

Foruden udviklingen i BNP-væksten kommer der fra Kina også marts-tal for detailsalg, industriproduktion og investeringer.

I forhold til detailsalget venter økonomerne ifølge Bloomberg News en stigning på 8,3 pct. på årsbasis, efter at salget voksede med 8,2 pct. i februar.

- Detailsalget har generelt set været under pres i de seneste år, omend salget stadig ligger på et rigtig højt niveau.

- Vi vurderer, at detailsalget vil være stort set uændret i marts. Samme svage tendens har vi set i industriproduktionen, der har været ramt af handelskonflikten med USA, skriver Mathias Rømer Sproegel.

For industriproduktionen venter økonomerne en stigning på 5,6 pct. på årsbasis mod en vækst på 5,3 pct. måneden før.

- Industriproduktionen vil sandsynligvis accelerere lidt i marts i kølvandet på det kinesiske nytår og positive nyheder fra handelsforhandlingerne med USA, skriver Sydbanks makroanalytiker.

Endelig venter økonomerne, at investeringerne i marts vil være steget 6,3 pct. på årsbasis, efter at de gik op med 6,1 pct. i februar.

- Investeringerne vil sandsynligvis stige en lille smule. Det skyldes, at pengepolitikken er blevet lempet flere gange i Kina i den seneste tid. Det vil sammen med en mere lempelig finanspolitik i 2019 kunne presse investeringerne lidt op.

- Bekræfter nøgletallene, at der er en vending på vej i kinesisk økonomi, kan det give rentestigninger onsdag morgen, skriver Mathias Rømer Sproegel.

Da den kinesiske BNP-vækst sidste år samlet set endte på 6,6 pct., var det samtidig den laveste stigningstakt for væksten i Kina siden 1990.

BRANCHENYT
Læs også