Økonomi

ECB holder renten på ekstremt niveau frem til midten af 2020

Den Europæiske Centralbank (ECB) har sat gang i et arbejde, der skal munde ud i højere inflation.

Mario Draghi har sammen med resten af Styrelsesrådet i ECB valgt at fastholde sin ledende rente på minus 0,40 pct. Foto: AP/Michael Probst

Renteniveauerne vil være ekstremt lave i eurozonen - og dermed også i Danmark - i næsten et år frem i tiden. Det står klart efter dagens møde i ECB’s såkaldte Styrelsesråd.

ECB valgte på mødet at fastholde sin ledende rentesats på det historisk lave niveau -0,4 pct., og centralbanken gjorde det samtidig klart, at renten vil være på dette eller et lavere niveau frem til midten af 2020. Som minimum.

»Og under alle omstændigheder så længe, som det er nødvendigt for at sikre, at inflationen når op på målsætningen på mellemlang sigt,« lyder det i en meddelelse fra ECB.

ECB har en målsætning om, at inflationen skal ligge »tæt på, men under 2 pct.« Det har den haft mere end svært ved at komme i nærheden af, og derfor har det fra flere analytikere lydt, at det blot var et spørgsmål om tid, før der kommer en rentenedsættelse.

Med dagens melding står døren for yderligere lempelser fra ECB åben, lyder det fra Danske Bank.

»Det er nyt, at de siger, at renterne kan komme på lavere niveauer den kommende tid frem for at være uændrede, og det bekræfter vores forventning om, at ECB vil lempe pengepolitikken yderligere på september-mødet. Det store spørgsmål er nemlig ikke længere, om man vil lempe pengepolitikken yderligere, men hvordan,« skriver Louise Aggerstrøm Hansen, privatøkonom i Danske Bank, i en kommentar.

I meddelelsen bliver det samtidig luftet, at et nyt opkøbsprogram kan komme på tale. ECB stoppede ved udgangen af 2018 sit første opkøbsprogram.

Programmet blev søsat i marts 2015. Fra denne måned og et år frem købte ECB i gennemsnit obligationer for 60 mia. euro om måneden. Der blev sat turbo på de månedlige opkøb i april 2016, hvor beløbet blev hævet til 80 mia. euro om måneden.

Fra marts 2016 og frem mod udgangen af 2017 blev opkøbet sænket, så det igen lå på 60 mia. euro om måneden. I begyndelsen af 2018 blev opkøbsprogrammet halveret, så centralbanken ved at lade seddelpressen køre ”kun” opkøbte obligationer for 30 mia. euro om måneden frem til udgangen af september 2018.

De sidste tre måneder af 2018 købte ECB obligationer for 15 mia. om euro om måneden.

Læs også