ECB genstarter seddelpressen og hamrer renten længere ned

Den Europæiske Centralbank har offentliggjort flere pengepolitiske tiltag, der har til formål at sætte mere gang i økonomien.

Mario Draghi, der står i spidsen for ECB, har igen lempet pengepolitik. ECB. Foto: AP/Arne Dedert

Den Europæiske Centralbank (ECB) har hevet det store skyts frem for at få sparket gang i væksten i eurozonen. Det står klart efter dagens møde i ECB’s såkaldte Styrelsesråd.

Renten bliver hamret længere ned i negativt territorium og seddelpressen bliver genstartet, så der igen kan blive købt obligationer i et stort opkøbsprogram.

Den ledende rente hedder nu minus 0,5 pct. frem for minus 0,4 pct. Det er et nyt lavpunkt for ECB's ledende rente, og der kan gå meget lang tid, inden renten går den anden vej.

Tidligere har ECB guidet med et tidspunkt for, hvornår renten tidligst kunne stige. Denne pasus er nu helt forsvundet fra pressemeddelelsen fra ECB.

»Styrelsesrådet forventer nu, at de ledende ECB-renter forbliver på deres nuværende eller lavere niveau, indtil inflationsudsigterne når et niveau, der er tilstrækkeligt tæt på, men under 2 pct.,« skriver ECB.

Mens den sænkede rente slår igennem med det samme, vil et andet af ECB's tiltag først slå igennem fra den 1. november. På dette tidspunkt vil ECB nemlig genstarte seddelpressen for at opkøbe obligationer for 20 mia. euro om måneden. På dette punkt har ECB heller ikke angivet nogen tidshorisont.

»Styrelsesrådet forventer, at det vil løbe så længe, som det er nødvendigt for at styrke virkningen af rentepolitikken, og det vil slutte kort tid inden, at ECB hæver renten,« skriver ECB.

ECB ligger i forvejen inde med en stor beholdning af obligationer fra et tidligere opkøbsprogram. Når disse obligationer udløber, vil ECB geninvestere det fulde beløb.

Det første opkøbsprogram fra ECB's side blev søsat i marts 2015. Fra denne måned og et år frem købte ECB i gennemsnit obligationer for 60 mia. euro om måneden. Der blev sat turbo på de månedlige opkøb i april 2016, hvor beløbet blev hævet til 80 mia. euro om måneden.

Fra marts 2016 og frem mod udgangen af 2017 blev opkøbet sænket, så det igen lå på 60 mia. euro om måneden. I begyndelsen af i 2018 blev opkøbsprogrammet halveret, så centralbanken ved at lade seddelpressen køre ”kun” opkøbte obligationer for 30 mia. euro om måneden frem til udgangen af september 2018.

De sidste tre måneder af 2018 købte ECB obligationer for 15 mia. om euro om måneden, inden programmet blev lukket ned. Dermed er der altså ikke engang gået et år fra det gamle program blev afsluttet, til det nye blev sat i gang.

Det er ikke kun renten og opkøbsprogrammet, der er nyt fra ECB's side. Centralbanken skruer samtidig på bankernes muligheder for at låne i ECB, og endelig har centralbanken introduceret et nyt trindelt system for bankernes placering af likviditet i centralbanken.

Bankerne i eurozonen har været presset af de negative renter. Med den nye trindeling vil man fra ECB's side lette noget af presset på bankerne fra de negative renterne.

Læs også