Økonomi

Wall Street betyder mindre og mindre for USA's vækst

En tilbagegang i den amerikanske økonomi vil ramme USA’s aktiemarkeder, men et udsalg af aktierne på Wall Street vil næppe skade den amerikansk bnp-vækst. Det er endnu et tegn på ændrede makroøkonomiske dynamikker.

Det er velkendt, at bnp-væksten i USA siden den globale finanskrise har ligget i den pæne ende. En del af forklaringen finder man blandt de private husholdninger, hvor de økonomiske forhold efterhånden ser meget tilforladelige ud, for nogle husholdninger i det mindste. Lige før finanskrisen udgjorde de amerikanske husholdningers gæld 98,6 pct. af bnp, men som grafik et viser, er denne andel nu faldet til 75 pct. Det er ganske betragteligt, og bl.a. derfor har det amerikanske boligmarked været i en stabil gænge i årevis. Men der er dog også en årsag til, at det – trods den faldende gældsandel – ikke strømmer ind på boligmarkedet med nye købere i overflod...

Hvis du allerede har adgang
BRANCHENYT
Læs også