Økonomi

Ambitiøs klimaindsats i EU kan øge udledning af CO₂ i andre lande

Hvis andre lande ikke er med, forsvinder en del af effekten af CO₂-reduktion i Danmark og EU, viser et notat.

Danmark er én af verdens førende kød- og mælkeproducenter. Hvis landbruget bliver pålagt store klimaafgifter vil det både skade eksporten og klimaet, advarer forskere. Her er det jersey-kalve på Vestfyn. Foto: Joachim Adrian/Politiken

EU’s ambition om være klimaneutral i 2050 kan føre til, at op mod 61,5 pct. af den sparede CO2 bliver udledt i andre lande, hvis de ikke har samme ambitionsniveau.

Man gør klimaet en bjørnetjeneste ved at flytte produktionen til lande, der er mindre effektive.

Peter Lund, professor, Institut for Fødevarevidenskab på Aarhus Universitet,

Det er budskabet i et notat fra økonomer på Københavns Universitet, som har foretaget beregningerne som en del af et større EU-samarbejde.

Årsagen er bl.a., at varer fra EU vil blive dyrere, og at mere klimabelastende varer fra lande som Kina og USA derfor vil vinde markedsandele, forklarer professor Wusheng Yu, én af forfatterne bag notatet:

»Vi vil ikke længere importere olie fra Rusland og Mellemøsten, men til gengæld vil produktion af metaller, kemiske produkter, industriproduktion og transport blive dyrere. Generelt vil Danmark komme til at eksportere mindre og importere mere, ligesom man risikerer at skubbe rejsende over mod flyselskaber uden for EU.«

I dag har Danmark bl.a. en stor eksport af kød til Kina – og hvis kødproduktion bliver pålagt høje klimaafgifter, vil kineserne formentlig producere mere kød selv og importere mere fra lande som USA og Canada. På den måde kan dansk produceret kød blive erstattet af kødproduktion, der udleder langt mere CO2 pr. produceret enhed.

Professor Lars Gårn Hansen, medlem af formandskabet for Det Miljøøkonomiske Råd, er enig i, at EU’s klimaambition vil føre til øget udledning af CO2 i andre lande – om end han vurderer, at de 61,5 pct. er for højt sat. Andre beregninger har ifølge ham sat tallet mellem 3 og 21 pct.

»Beregningen forudsætter, at EU-landene vil køre med handelsunderskud i princippet uendeligt. Og det er ikke realistisk,« siger han.

Han oplyser, at også Danmarks mål om at reducere udledningen af CO2 med 70 pct. inden 2030 vil føre til øget udledning i andre lande. Det gælder ifølge ham ca. 30 pct. af den CO2, som Danmark i givet fald ikke udleder.

Professor Peter Lund, Institut for Fødevarevidenskab på Aarhus Universitet, mener, at rapporten er en påmindelse om, at det er vigtigt at vide, hvordan f.eks. fødevarer kan produceres mere effektivt og mindre klimabelastende:

»Man gør klimaet en bjørnetjeneste ved at flytte produktionen til lande, der er mindre effektive. I det øjeblik, vi reducerer klimabelastningen via afgifter og reducerer produktionen i Danmark, er der andre, der vil øge deres produktion.«

Notatet og forskeren bag

Professor Wusheng Yu’s professorat er finansieret i samarbejde mellem Norma og Frode Jacobsens Fond, der har bevilget 3.750.000 kr. til oprettelsen, og Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet. Bevillingen er givet uden bindinger, oplyser universitetet.

Frode S. Jacobsen var en slagteriejer og stor eksportør af kød. Fonden har til formål at støtte forskning inden for dansk landbrug bl.a. til fremme af konkurrenceevnen hos producenter og slagterier, der afsætter svinekød og andre kødprodukter, samt miljøhensyn.

Wusheng Yu’s notat er udsendt af EUCalc, der er et partnerskab mellem 12 institutioner fra 9 europæiske lande. Projektet er finansieret af EU’s Horizon 2020-program.

Kilde: Københavns Universitet/Norma og Frode Jacobsens Fond

Denne faktaboks er tilføjet artiklen den 18. maj.

BRANCHENYT
Læs også